O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2014 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
250 - Postanowienie z dnia 2013-04-24
Z.U. 2014 / 4B / 250
sygn. Tw 14/12 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.  
251 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-30
Z.U. 2014 / 4B / 251
sygn. Tw 14/12 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.  
252 - Postanowienie z dnia 2014-04-04
Z.U. 2014 / 4B / 252
sygn. Tw 42/12 (DOC) Pobierz 151040 bajtów.  
253 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-24
Z.U. 2014 / 4B / 253
sygn. Tw 42/12 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.  
254 - Postanowienie z dnia 2013-05-28
Z.U. 2014 / 4B / 254
sygn. Tw 43/12 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.  
255 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 255
sygn. Tw 43/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
256 - Postanowienie z dnia 2014-02-19
Z.U. 2014 / 4B / 256
sygn. Tw 12/13 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
257 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 257
sygn. Tw 12/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
258 - Postanowienie z dnia 2014-07-30
Z.U. 2014 / 4B / 258
sygn. Tw 12/14 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

259 - Postanowienie z dnia 2012-02-15
Z.U. 2014 / 4B / 259
sygn. Ts 37/11 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.  
260 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-08-05
Z.U. 2014 / 4B / 260
sygn. Ts 37/11 (DOC) Pobierz 104448 bajtów.  
261 - Postanowienie z dnia 2013-07-18
Z.U. 2014 / 4B / 261
sygn. Ts 326/11 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
262 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-02
Z.U. 2014 / 4B / 262
sygn. Ts 326/11 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.  
263 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / 4B / 263
sygn. Ts 82/12 (DOC) Pobierz 135168 bajtów.  
264 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-01
Z.U. 2014 / 4B / 264
sygn. Ts 82/12 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.  
265 - Postanowienie z dnia 2014-01-27
Z.U. 2014 / 4B / 265
sygn. Ts 90/12 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.  
266 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-18
Z.U. 2014 / 4B / 266
sygn. Ts 90/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
267 - Postanowienie z dnia 2013-11-26
Z.U. 2014 / 4B / 267
sygn. Ts 102/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
268 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 268
sygn. Ts 102/12 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
269 - Postanowienie z dnia 2013-03-25
Z.U. 2014 / 4B / 269
sygn. Ts 153/12 (DOC) Pobierz 124416 bajtów.  
270 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-31
Z.U. 2014 / 4B / 270
sygn. Ts 153/12 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
271 - Postanowienie z dnia 2013-12-12
Z.U. 2014 / 4B / 271
sygn. Ts 156/12 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  
272 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-29
Z.U. 2014 / 4B / 272
sygn. Ts 156/12 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
273 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / 4B / 273
sygn. Ts 197/12 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
274 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-01
Z.U. 2014 / 4B / 274
sygn. Ts 197/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
275 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / 4B / 275
sygn. Ts 204/12 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
276 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-10
Z.U. 2014 / 4B / 276
sygn. Ts 204/12 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
277 - Postanowienie z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / 4B / 277
sygn. Ts 209/12 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
278 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-30
Z.U. 2014 / 4B / 278
sygn. Ts 209/12 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
279 - Postanowienie z dnia 2013-09-05
Z.U. 2014 / 4B / 279
sygn. Ts 219/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
280 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-09
Z.U. 2014 / 4B / 280
sygn. Ts 219/12 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
281 - Postanowienie z dnia 2014-04-03
Z.U. 2014 / 4B / 281
sygn. Ts 220/12 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
282 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-02
Z.U. 2014 / 4B / 282
sygn. Ts 220/12 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.  
283 - Postanowienie z dnia 2013-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 283
sygn. Ts 252/12 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.  
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-02
Z.U. 2014 / 4B / 284
sygn. Ts 252/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
285 - Postanowienie z dnia 2014-01-20
Z.U. 2014 / 4B / 285
sygn. Ts 254/12 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.  
286 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-08-05
Z.U. 2014 / 4B / 286
sygn. Ts 254/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
287 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / 4B / 287
sygn. Ts 45/13 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.  
288 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 4B / 288
sygn. Ts 45/13 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.  
289 - Postanowienie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 289
sygn. Ts 52/13 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
290 - Postanowienie z dnia 2014-04-29
Z.U. 2014 / 4B / 290
sygn. Ts 68/13 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
291 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-03
Z.U. 2014 / 4B / 291
sygn. Ts 68/13 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
292 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2014 / 4B / 292
sygn. Ts 71/13 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
293 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-28
Z.U. 2014 / 4B / 293
sygn. Ts 71/13 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
294 - Postanowienie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 294
sygn. Ts 105/13 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
295 - Postanowienie z dnia 2014-06-09
Z.U. 2014 / 4B / 295
sygn. Ts 119/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
296 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-31
Z.U. 2014 / 4B / 296
sygn. Ts 119/13 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
297 - Postanowienie z dnia 2014-06-09
Z.U. 2014 / 4B / 297
sygn. Ts 120/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
298 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-31
Z.U. 2014 / 4B / 298
sygn. Ts 120/13 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
299 - Postanowienie z dnia 2013-09-20
Z.U. 2014 / 4B / 299
sygn. Ts 131/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
300 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-17
Z.U. 2014 / 4B / 300
sygn. Ts 131/13 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
301 - Postanowienie z dnia 2014-08-14
Z.U. 2014 / 4B / 301
sygn. Ts 135/13 (DOC) Pobierz 99328 bajtów.  
302 - Postanowienie z dnia 2014-04-30
Z.U. 2014 / 4B / 302
sygn. Ts 142/13 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.  
303 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-21
Z.U. 2014 / 4B / 303
sygn. Ts 142/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
304 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / 4B / 304
sygn. Ts 143/13 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.  
305 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-21
Z.U. 2014 / 4B / 305
sygn. Ts 143/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
306 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 306
sygn. Ts 146/13 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.  
307 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 307
sygn. Ts 146/13 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
308 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 308
sygn. Ts 147/13 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.  
309 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 309
sygn. Ts 147/13 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
310 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 310
sygn. Ts 148/13 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
311 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 311
sygn. Ts 148/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
312 - Postanowienie z dnia 2014-02-05
Z.U. 2014 / 4B / 312
sygn. Ts 158/13 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.  
313 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 313
sygn. Ts 158/13 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
314 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 314
sygn. Ts 159/13 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
315 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 315
sygn. Ts 159/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
316 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 316
sygn. Ts 161/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
317 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 317
sygn. Ts 161/13 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
318 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 318
sygn. Ts 162/13 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
319 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-25
Z.U. 2014 / 4B / 319
sygn. Ts 162/13 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
320 - Postanowienie z dnia 2013-11-15
Z.U. 2014 / 4B / 320
sygn. Ts 166/13 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
321 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-21
Z.U. 2014 / 4B / 321
sygn. Ts 166/13 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
322 - Postanowienie z dnia 2014-08-11
Z.U. 2014 / 4B / 322
sygn. Ts 168/13 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.  
323 - Postanowienie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 323
sygn. Ts 169/13 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
324 - Postanowienie z dnia 2013-09-02
Z.U. 2014 / 4B / 324
sygn. Ts 172/13 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
325 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 325
sygn. Ts 172/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
326 - Postanowienie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2014 / 4B / 326
sygn. Ts 186/13 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.  
327 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 327
sygn. Ts 186/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
328 - Postanowienie z dnia 2013-11-08
Z.U. 2014 / 4B / 328
sygn. Ts 196/13 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
329 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 4B / 329
sygn. Ts 196/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
330 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 4B / 330
sygn. Ts 204/13 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
331 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-21
Z.U. 2014 / 4B / 331
sygn. Ts 204/13 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.  
332 - Postanowienie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2014 / 4B / 332
sygn. Ts 218/13 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
333 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 333
sygn. Ts 218/13 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
334 - Postanowienie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 334
sygn. Ts 230/13 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
335 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / 4B / 335
sygn. Ts 231/13 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.  
336 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-02
Z.U. 2014 / 4B / 336
sygn. Ts 231/13 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
337 - Postanowienie z dnia 2014-05-28
Z.U. 2014 / 4B / 337
sygn. Ts 235/13 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.  
338 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-18
Z.U. 2014 / 4B / 338
sygn. Ts 235/13 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.  
339 - Postanowienie z dnia 2014-08-13
Z.U. 2014 / 4B / 339
sygn. Ts 238/13 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.  
340 - Postanowienie z dnia 2014-08-29
Z.U. 2014 / 4B / 340
sygn. Ts 282/13 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.  
341 - Postanowienie z dnia 2014-04-16
Z.U. 2014 / 4B / 341
sygn. Ts 286/13 (DOC) Pobierz 90624 bajtów.  
342 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 342
sygn. Ts 286/13 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.  
343 - Postanowienie z dnia 2014-02-11
Z.U. 2014 / 4B / 343
sygn. Ts 311/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
344 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 4B / 344
sygn. Ts 311/13 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
345 - Postanowienie z dnia 2014-07-07
Z.U. 2014 / 4B / 345
sygn. Ts 313/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
346 - Postanowienie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 346
sygn. Ts 314/13 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.  
347 - Postanowienie z dnia 2014-05-16
Z.U. 2014 / 4B / 347
sygn. Ts 315/13 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
348 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 348
sygn. Ts 315/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
349 - Postanowienie z dnia 2014-03-17
Z.U. 2014 / 4B / 349
sygn. Ts 327/13 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.  
350 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-01
Z.U. 2014 / 4B / 350
sygn. Ts 327/13 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
351 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 4B / 351
sygn. Ts 10/14 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
352 - Postanowienie z dnia 2014-04-07
Z.U. 2014 / 4B / 352
sygn. Ts 22/14 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
353 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-11
Z.U. 2014 / 4B / 353
sygn. Ts 22/14 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
354 - Postanowienie z dnia 2014-05-19
Z.U. 2014 / 4B / 354
sygn. Ts 29/14 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.  
355 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-16
Z.U. 2014 / 4B / 355
sygn. Ts 29/14 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
356 - Postanowienie z dnia 2014-04-11
Z.U. 2014 / 4B / 356
sygn. Ts 43/14 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
357 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-03
Z.U. 2014 / 4B / 357
sygn. Ts 43/14 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
358 - Postanowienie z dnia 2014-07-01
Z.U. 2014 / 4B / 358
sygn. Ts 56/14 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
359 - Postanowienie z dnia 2014-04-08
Z.U. 2014 / 4B / 359
sygn. Ts 58/14 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
360 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-22
Z.U. 2014 / 4B / 360
sygn. Ts 58/14 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
361 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 4B / 361
sygn. Ts 67/14 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
362 - Postanowienie z dnia 2014-04-30
Z.U. 2014 / 4B / 362
sygn. Ts 73/14 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
363 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 363
sygn. Ts 73/14 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
364 - Postanowienie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 4B / 364
sygn. Ts 129/14 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  


      Iloĥĉ: 115