O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
50 - Wyrok z dnia 2014-05-07
Podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury (Uwaga! S 3/14 z 17.07.2014, ZU 2014/7A/86)
Z.U. 2014 / 5A / 50
Dz.U. 2014..684 z dnia 2014-05-26     ISAP     RCL
sygn. K 43/12 (DOC) Pobierz 856064 bajtów.     (PDF) Pobierz 933738 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2014-05-08
Upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do żądania od prezesa sądu apelacyjnego akt spraw sądowych
Z.U. 2014 / 5A / 51
Dz.U. 2014..674 z dnia 2014-05-23     ISAP     RCL
sygn. U 9/13 (DOC) Pobierz 159232 bajtów.     (PDF) Pobierz 164622 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2014-05-13
Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej; przesłanki
Z.U. 2014 / 5A / 52
Dz.U. 2014..683 z dnia 2014-05-26     ISAP     RCL
sygn. SK 61/13 (DOC) Pobierz 237056 bajtów.     (PDF) Pobierz 264690 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2014-05-20
Imprezy masowe; odpowiedzialność karna za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej
Z.U. 2014 / 5A / 53
Dz.U. 2014..693 z dnia 2014-05-28     ISAP     RCL
sygn. K 17/13 (DOC) Pobierz 198656 bajtów.     (PDF) Pobierz 204831 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2014-05-20
Ograniczenie wolności; dozór policyjny
Z.U. 2014 / 5A / 54
Dz.U. 2014..694 z dnia 2014-06-03     ISAP     RCL
sygn. SK 13/13 (DOC) Pobierz 192512 bajtów.     (PDF) Pobierz 211492 bajtów.
55 - Wyrok z dnia 2014-05-22
Siedziby i obszary właściwości prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
Z.U. 2014 / 5A / 55
Dz.U. 2014..754 z dnia 2014-06-05     ISAP     RCL
sygn. U 10/13 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 106561 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2014-05-27
Zasady podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej
Z.U. 2014 / 5A / 56
Dz.U. 2014..736 z dnia 2014-06-03     ISAP     RCL
sygn. U 12/13 (DOC) Pobierz 99328 bajtów.     (PDF) Pobierz 99068 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2014-05-27
Wysokość opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Z.U. 2014 / 5A / 57
Dz.U. 2014..735 z dnia 2014-06-03     ISAP     RCL
sygn. P 51/13 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 166986 bajtów.


POSTANOWIENIA 

58 - Postanowienie z dnia 2014-05-15
Z.U. 2014 / 5A / 58
sygn. SK 21/13 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 125928 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2014-05-22
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w części orzekającej wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt U 9/13
Z.U. 2014 / 5A / 59
sygn. U 9/13 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 31903 bajtów.


      Ilość: 10