O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2014 Nr 5
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
365 - Postanowienie z dnia 2013-04-19
Z.U. 2014 / 5B / 365
sygn. Tw 13/12 (DOC) Pobierz 124928 bajtów.  
366 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-29
Z.U. 2014 / 5B / 366
sygn. Tw 13/12 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
367 - Postanowienie z dnia 2013-12-19
Z.U. 2014 / 5B / 367
sygn. Tw 7/13 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
368 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 368
sygn. Tw 7/13 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.  
369 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 369
sygn. Tw 4/14 (DOC) Pobierz 109056 bajtów.  
370 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 370
sygn. Tw 5/14 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.  
371 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 371
sygn. Tw 6/14 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.  
372 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 372
sygn. Tw 8/14 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.  
373 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 373
sygn. Tw 9/14 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.  
374 - Postanowienie z dnia 2014-09-17
Z.U. 2014 / 5B / 374
sygn. Tw 10/14 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.  
375 - Postanowienie z dnia 2014-07-07
Z.U. 2014 / 5B / 375
sygn. Tw 14/14 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
376 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-03
Z.U. 2014 / 5B / 376
sygn. Tw 14/14 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
377 - Postanowienie z dnia 2014-07-09
Z.U. 2014 / 5B / 377
sygn. Tw 15/14 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
378 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-03
Z.U. 2014 / 5B / 378
sygn. Tw 15/14 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.  
379 - Postanowienie z dnia 2014-10-31
Z.U. 2014 / 5B / 379
sygn. Tw 19/14 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.  
380 - Postanowienie z dnia 2014-10-29
Z.U. 2014 / 5B / 380
sygn. Tw 23/14 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

381 - Postanowienie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2014 / 5B / 381
sygn. Ts 103/12 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
382 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 382
sygn. Ts 103/12 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
383 - Postanowienie z dnia 2013-10-17
Z.U. 2014 / 5B / 383
sygn. Ts 222/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
384 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 384
sygn. Ts 222/12 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.  
385 - Postanowienie z dnia 2014-07-10
Z.U. 2014 / 5B / 385
sygn. Ts 224/12 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
386 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-21
Z.U. 2014 / 5B / 386
sygn. Ts 224/12 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.  
387 - Postanowienie z dnia 2014-02-28
Z.U. 2014 / 5B / 387
sygn. Ts 297/12 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.  
388 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-22
Z.U. 2014 / 5B / 388
sygn. Ts 297/12 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.  
389 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 389
sygn. Ts 303/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
390 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / 5B / 390
sygn. Ts 7/13 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.  
391 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 391
sygn. Ts 7/13 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.  
392 - Postanowienie z dnia 2013-09-23
Z.U. 2014 / 5B / 392
sygn. Ts 12/13 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.  
393 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-22
Z.U. 2014 / 5B / 393
sygn. Ts 12/13 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.  
394 - Postanowienie z dnia 2013-04-19
Z.U. 2014 / 5B / 394
sygn. Ts 17/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
395 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-29
Z.U. 2014 / 5B / 395
sygn. Ts 17/13 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
396 - Postanowienie z dnia 2013-03-20
Z.U. 2014 / 5B / 396
sygn. Ts 25/13 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
397 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-21
Z.U. 2014 / 5B / 397
sygn. Ts 25/13 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
398 - Postanowienie z dnia 2014-04-10
Z.U. 2014 / 5B / 398
sygn. Ts 46/13 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.  
399 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 399
sygn. Ts 46/13 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.  
400 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 400
sygn. Ts 47/13 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.  
401 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 401
sygn. Ts 47/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
402 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 402
sygn. Ts 48/13 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.  
403 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 403
sygn. Ts 48/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
404 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 404
sygn. Ts 49/13 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
405 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 405
sygn. Ts 49/13 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
406 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 406
sygn. Ts 51/13 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.  
407 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 407
sygn. Ts 51/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
408 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 408
sygn. Ts 63/13 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
409 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 409
sygn. Ts 63/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
410 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 410
sygn. Ts 64/13 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.  
411 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 411
sygn. Ts 64/13 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
412 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 412
sygn. Ts 65/13 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
413 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 413
sygn. Ts 65/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
414 - Postanowienie z dnia 2014-03-25
Z.U. 2014 / 5B / 414
sygn. Ts 66/13 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.  
415 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 415
sygn. Ts 66/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
416 - Postanowienie z dnia 2014-03-17
Z.U. 2014 / 5B / 416
sygn. Ts 81/13 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.  
417 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 5B / 417
sygn. Ts 81/13 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
418 - Postanowienie z dnia 2014-03-31
Z.U. 2014 / 5B / 418
sygn. Ts 82/13 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
419 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 419
sygn. Ts 82/13 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
420 - Postanowienie z dnia 2014-09-24
Z.U. 2014 / 5B / 420
sygn. Ts 90/13 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.  
421 - Postanowienie z dnia 2014-09-08
Z.U. 2014 / 5B / 421
sygn. Ts 112/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
422 - Postanowienie z dnia 2013-12-17
Z.U. 2014 / 5B / 422
sygn. Ts 118/13 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
423 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-18
Z.U. 2014 / 5B / 423
sygn. Ts 118/13 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.  
424 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 424
sygn. Ts 125/13 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
425 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 425
sygn. Ts 130/13 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.  
426 - Postanowienie z dnia 2014-01-23
Z.U. 2014 / 5B / 426
sygn. Ts 145/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
427 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 427
sygn. Ts 145/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
428 - Postanowienie z dnia 2013-12-02
Z.U. 2014 / 5B / 428
sygn. Ts 193/13 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.  
429 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 429
sygn. Ts 193/13 (DOC) Pobierz 111616 bajtów.  
430 - Postanowienie z dnia 2013-12-02
Z.U. 2014 / 5B / 430
sygn. Ts 194/13 (DOC) Pobierz 95232 bajtów.  
431 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 431
sygn. Ts 194/13 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.  
432 - Postanowienie z dnia 2013-12-02
Z.U. 2014 / 5B / 432
sygn. Ts 195/13 (DOC) Pobierz 97280 bajtów.  
433 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 433
sygn. Ts 195/13 (DOC) Pobierz 111616 bajtów.  
434 - Postanowienie z dnia 2013-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 434
sygn. Ts 215/13 (DOC) Pobierz 90624 bajtów.  
435 - Postanowienie z dnia 2013-12-03
Z.U. 2014 / 5B / 435
sygn. Ts 222/13 (DOC) Pobierz 96256 bajtów.  
436 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 436
sygn. Ts 222/13 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.  
437 - Postanowienie z dnia 2014-04-01
Z.U. 2014 / 5B / 437
sygn. Ts 227/13 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.  
438 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 5B / 438
sygn. Ts 227/13 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
439 - Postanowienie z dnia 2014-10-02
Z.U. 2014 / 5B / 439
sygn. Ts 229/13 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
440 - Postanowienie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 440
sygn. Ts 232/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
441 - Postanowienie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 441
sygn. Ts 242/13 (DOC) Pobierz 96256 bajtów.  
442 - Postanowienie z dnia 2014-10-21
Z.U. 2014 / 5B / 442
sygn. Ts 246/13 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
443 - Postanowienie z dnia 2014-05-06
Z.U. 2014 / 5B / 443
sygn. Ts 257/13 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.  
444 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-18
Z.U. 2014 / 5B / 444
sygn. Ts 257/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
445 - Postanowienie z dnia 2014-04-07
Z.U. 2014 / 5B / 445
sygn. Ts 261/13 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.  
446 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-24
Z.U. 2014 / 5B / 446
sygn. Ts 261/13 (DOC) Pobierz 86528 bajtów.  
447 - Postanowienie z dnia 2014-02-21
Z.U. 2014 / 5B / 447
sygn. Ts 268/13 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
448 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-10
Z.U. 2014 / 5B / 448
sygn. Ts 268/13 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
449 - Postanowienie z dnia 2014-09-02
Z.U. 2014 / 5B / 449
sygn. Ts 270/13 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.  
450 - Postanowienie z dnia 2014-06-02
Z.U. 2014 / 5B / 450
sygn. Ts 272/13 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  
451 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 451
sygn. Ts 272/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
452 - Postanowienie z dnia 2014-03-26
Z.U. 2014 / 5B / 452
sygn. Ts 277/13 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
453 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-09
Z.U. 2014 / 5B / 453
sygn. Ts 277/13 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
454 - Postanowienie z dnia 2014-09-18
Z.U. 2014 / 5B / 454
sygn. Ts 284/13 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
455 - Postanowienie z dnia 2014-07-18
Z.U. 2014 / 5B / 455
sygn. Ts 290/13 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
456 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-17
Z.U. 2014 / 5B / 456
sygn. Ts 290/13 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
457 - Postanowienie z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / 5B / 457
sygn. Ts 295/13 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
458 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 458
sygn. Ts 295/13 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
459 - Postanowienie z dnia 2014-03-17
Z.U. 2014 / 5B / 459
sygn. Ts 318/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
460 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 460
sygn. Ts 318/13 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
461 - Postanowienie z dnia 2014-06-18
Z.U. 2014 / 5B / 461
sygn. Ts 323/13 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
462 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-09
Z.U. 2014 / 5B / 462
sygn. Ts 323/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
463 - Postanowienie z dnia 2014-04-16
Z.U. 2014 / 5B / 463
sygn. Ts 324/13 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.  
464 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-22
Z.U. 2014 / 5B / 464
sygn. Ts 324/13 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
465 - Postanowienie z dnia 2014-10-16
Z.U. 2014 / 5B / 465
sygn. Ts 325/13 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
466 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 5B / 466
sygn. Ts 326/13 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
467 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 5B / 467
sygn. Ts 326/13 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
468 - Postanowienie z dnia 2014-06-25
Z.U. 2014 / 5B / 468
sygn. Ts 3/14 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
469 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 5B / 469
sygn. Ts 3/14 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
470 - Postanowienie z dnia 2014-04-29
Z.U. 2014 / 5B / 470
sygn. Ts 9/14 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.  
471 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-09
Z.U. 2014 / 5B / 471
sygn. Ts 9/14 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
472 - Postanowienie z dnia 2014-07-18
Z.U. 2014 / 5B / 472
sygn. Ts 14/14 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
473 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-17
Z.U. 2014 / 5B / 473
sygn. Ts 14/14 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
474 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 5B / 474
sygn. Ts 17/14 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.  
475 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 475
sygn. Ts 17/14 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
476 - Postanowienie z dnia 2014-06-25
Z.U. 2014 / 5B / 476
sygn. Ts 19/14 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
477 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-22
Z.U. 2014 / 5B / 477
sygn. Ts 19/14 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
478 - Postanowienie z dnia 2014-06-16
Z.U. 2014 / 5B / 478
sygn. Ts 33/14 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.  
479 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 5B / 479
sygn. Ts 33/14 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
480 - Postanowienie z dnia 2014-06-25
Z.U. 2014 / 5B / 480
sygn. Ts 34/14 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
481 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-16
Z.U. 2014 / 5B / 481
sygn. Ts 34/14 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
482 - Postanowienie z dnia 2014-05-29
Z.U. 2014 / 5B / 482
sygn. Ts 57/14 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
483 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-27
Z.U. 2014 / 5B / 483
sygn. Ts 57/14 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
484 - Postanowienie z dnia 2014-07-11
Z.U. 2014 / 5B / 484
sygn. Ts 61/14 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.  
485 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-16
Z.U. 2014 / 5B / 485
sygn. Ts 61/14 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
486 - Postanowienie z dnia 2014-05-19
Z.U. 2014 / 5B / 486
sygn. Ts 76/14 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.  
487 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-30
Z.U. 2014 / 5B / 487
sygn. Ts 76/14 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
488 - Postanowienie z dnia 2014-05-29
Z.U. 2014 / 5B / 488
sygn. Ts 79/14 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.  
489 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-10
Z.U. 2014 / 5B / 489
sygn. Ts 79/14 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.  
490 - Postanowienie z dnia 2014-06-03
Z.U. 2014 / 5B / 490
sygn. Ts 80/14 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  
491 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-09
Z.U. 2014 / 5B / 491
sygn. Ts 80/14 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.  
492 - Postanowienie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 5B / 492
sygn. Ts 84/14 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
493 - Postanowienie z dnia 2014-07-10
Z.U. 2014 / 5B / 493
sygn. Ts 90/14 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
494 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-27
Z.U. 2014 / 5B / 494
sygn. Ts 90/14 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
495 - Postanowienie z dnia 2014-07-29
Z.U. 2014 / 5B / 495
sygn. Ts 93/14 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
496 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 496
sygn. Ts 102/14 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
497 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 5B / 497
sygn. Ts 105/14 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
498 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 498
sygn. Ts 105/14 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
499 - Postanowienie z dnia 2014-07-16
Z.U. 2014 / 5B / 499
sygn. Ts 117/14 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
500 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 5B / 500
sygn. Ts 117/14 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
501 - Postanowienie z dnia 2014-07-08
Z.U. 2014 / 5B / 501
sygn. Ts 118/14 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.  
502 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 502
sygn. Ts 118/14 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
503 - Postanowienie z dnia 2014-07-09
Z.U. 2014 / 5B / 503
sygn. Ts 120/14 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
504 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 5B / 504
sygn. Ts 120/14 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
505 - Postanowienie z dnia 2014-07-07
Z.U. 2014 / 5B / 505
sygn. Ts 124/14 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.  
506 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-10-02
Z.U. 2014 / 5B / 506
sygn. Ts 124/14 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
507 - Postanowienie z dnia 2014-07-15
Z.U. 2014 / 5B / 507
sygn. Ts 130/14 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
508 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 508
sygn. Ts 130/14 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
509 - Postanowienie z dnia 2014-10-07
Z.U. 2014 / 5B / 509
sygn. Ts 139/14 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
510 - Postanowienie z dnia 2014-07-04
Z.U. 2014 / 5B / 510
sygn. Ts 145/14 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
511 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 5B / 511
sygn. Ts 145/14 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
512 - Postanowienie z dnia 2014-10-07
Z.U. 2014 / 5B / 512
sygn. Ts 160/14 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
513 - Postanowienie z dnia 2014-10-22
Z.U. 2014 / 5B / 513
sygn. Ts 162/14 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.  
514 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 5B / 514
sygn. Ts 163/14 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
515 - Postanowienie z dnia 2014-10-07
Z.U. 2014 / 5B / 515
sygn. Ts 165/14 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
516 - Postanowienie z dnia 2014-10-07
Z.U. 2014 / 5B / 516
sygn. Ts 168/14 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
517 - Postanowienie z dnia 2014-09-29
Z.U. 2014 / 5B / 517
sygn. Ts 174/14 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
518 - Postanowienie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 5B / 518
sygn. Ts 180/14 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
519 - Postanowienie z dnia 2014-10-14
Z.U. 2014 / 5B / 519
sygn. Ts 211/14 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
520 - Postanowienie z dnia 2014-10-13
Z.U. 2014 / 5B / 520
sygn. Ts 223/14 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.  
521 - Postanowienie z dnia 2014-10-28
Z.U. 2014 / 5B / 521
sygn. Ts 225/14 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  


      Iloĥĉ: 157