O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2014 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
522 - Postanowienie z dnia 2014-07-29
Z.U. 2014 / 6B / 522
sygn. Tw 22/13 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.  
523 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-27
Z.U. 2014 / 6B / 523
sygn. Tw 22/13 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.  
524 - Postanowienie z dnia 2014-06-24
Z.U. 2014 / 6B / 524
sygn. Tw 2/14 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.  
525 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 525
sygn. Tw 2/14 (DOC) Pobierz 166912 bajtów.  
526 - Postanowienie z dnia 2014-10-31
Z.U. 2014 / 6B / 526
sygn. Tw 19/14 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.  
527 - Postanowienie z dnia 2014-09-11
Z.U. 2014 / 6B / 527
sygn. Tw 20/14 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.  
528 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-09
Z.U. 2014 / 6B / 528
sygn. Tw 20/14 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

529 - Postanowienie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2014 / 6B / 529
sygn. Ts 110/11 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
530 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-28
Z.U. 2014 / 6B / 530
sygn. Ts 110/11 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.  
531 - Postanowienie z dnia 2013-05-09
Z.U. 2014 / 6B / 531
sygn. Ts 116/11 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.  
532 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-20
Z.U. 2014 / 6B / 532
sygn. Ts 116/11 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
533 - Postanowienie z dnia 2012-04-30
Z.U. 2014 / 6B / 533
sygn. Ts 310/11 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
534 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-05
Z.U. 2014 / 6B / 534
sygn. Ts 310/11 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
535 - Postanowienie z dnia 2013-01-10
Z.U. 2014 / 6B / 535
sygn. Ts 354/11 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
536 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-02
Z.U. 2014 / 6B / 536
sygn. Ts 354/11 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.  
537 - Postanowienie z dnia 2013-10-16
Z.U. 2014 / 6B / 537
sygn. Ts 11/12 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.  
538 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 538
sygn. Ts 11/12 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
539 - Postanowienie z dnia 2013-06-20
Z.U. 2014 / 6B / 539
sygn. Ts 31/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
540 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 540
sygn. Ts 31/12 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
541 - Postanowienie z dnia 2013-11-15
Z.U. 2014 / 6B / 541
sygn. Ts 74/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
542 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-06
Z.U. 2014 / 6B / 542
sygn. Ts 74/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
543 - Postanowienie z dnia 2014-04-29
Z.U. 2014 / 6B / 543
sygn. Ts 121/12 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
544 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-28
Z.U. 2014 / 6B / 544
sygn. Ts 121/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
545 - Postanowienie z dnia 2013-02-14
Z.U. 2014 / 6B / 545
sygn. Ts 291/12 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.  
546 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-04
Z.U. 2014 / 6B / 546
sygn. Ts 291/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
547 - Postanowienie z dnia 2014-02-05
Z.U. 2014 / 6B / 547
sygn. Ts 320/12 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
548 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 548
sygn. Ts 320/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
549 - Postanowienie z dnia 2014-08-19
Z.U. 2014 / 6B / 549
sygn. Ts 24/13 (DOC) Pobierz 115200 bajtów.  
550 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 550
sygn. Ts 24/13 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
551 - Postanowienie z dnia 2014-06-17
Z.U. 2014 / 6B / 551
sygn. Ts 28/13 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
552 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-21
Z.U. 2014 / 6B / 552
sygn. Ts 28/13 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.  
553 - Postanowienie z dnia 2013-08-16
Z.U. 2014 / 6B / 553
sygn. Ts 102/13 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
554 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 554
sygn. Ts 102/13 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
555 - Postanowienie z dnia 2013-11-04
Z.U. 2014 / 6B / 555
sygn. Ts 116/13 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.  
556 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 556
sygn. Ts 116/13 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.  
557 - Postanowienie z dnia 2014-06-17
Z.U. 2014 / 6B / 557
sygn. Ts 179/13 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.  
558 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-03
Z.U. 2014 / 6B / 558
sygn. Ts 179/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
559 - Postanowienie z dnia 2014-12-01
Z.U. 2014 / 6B / 559
sygn. Ts 185/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
560 - Postanowienie z dnia 2014-04-01
Z.U. 2014 / 6B / 560
sygn. Ts 191/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
561 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-18
Z.U. 2014 / 6B / 561
sygn. Ts 191/13 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
562 - Postanowienie z dnia 2014-10-07
Z.U. 2014 / 6B / 562
sygn. Ts 207/13 (DOC) Pobierz 124928 bajtów.  
563 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-22
Z.U. 2014 / 6B / 563
sygn. Ts 207/13 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.  
564 - Postanowienie z dnia 2014-01-23
Z.U. 2014 / 6B / 564
sygn. Ts 211/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
565 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-05
Z.U. 2014 / 6B / 565
sygn. Ts 211/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
566 - Postanowienie z dnia 2014-01-09
Z.U. 2014 / 6B / 566
sygn. Ts 217/13 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
567 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 567
sygn. Ts 217/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
568 - Postanowienie z dnia 2014-07-07
Z.U. 2014 / 6B / 568
sygn. Ts 223/13 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
569 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-20
Z.U. 2014 / 6B / 569
sygn. Ts 223/13 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
570 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / 6B / 570
sygn. Ts 241/13 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.  
571 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 571
sygn. Ts 241/13 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.  
572 - Postanowienie z dnia 2014-06-26
Z.U. 2014 / 6B / 572
sygn. Ts 243/13 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  
573 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-11
Z.U. 2014 / 6B / 573
sygn. Ts 243/13 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
574 - Postanowienie z dnia 2014-11-04
Z.U. 2014 / 6B / 574
sygn. Ts 244/13 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.  
575 - Postanowienie z dnia 2014-04-04
Z.U. 2014 / 6B / 575
sygn. Ts 245/13 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
576 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 576
sygn. Ts 245/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
577 - Postanowienie z dnia 2014-11-24
Z.U. 2014 / 6B / 577
sygn. Ts 252/13 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.  
578 - Postanowienie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 6B / 578
sygn. Ts 275/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
579 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-16
Z.U. 2014 / 6B / 579
sygn. Ts 275/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
580 - Postanowienie z dnia 2014-08-06
Z.U. 2014 / 6B / 580
sygn. Ts 283/13 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
581 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 581
sygn. Ts 283/13 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
582 - Postanowienie z dnia 2014-08-18
Z.U. 2014 / 6B / 582
sygn. Ts 291/13 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
583 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-08
Z.U. 2014 / 6B / 583
sygn. Ts 291/13 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
584 - Postanowienie z dnia 2014-06-04
Z.U. 2014 / 6B / 584
sygn. Ts 293/13 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
585 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-09
Z.U. 2014 / 6B / 585
sygn. Ts 293/13 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.  
586 - Postanowienie z dnia 2014-09-18
Z.U. 2014 / 6B / 586
sygn. Ts 299/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
587 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 587
sygn. Ts 299/13 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
588 - Postanowienie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 6B / 588
sygn. Ts 312/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
589 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-18
Z.U. 2014 / 6B / 589
sygn. Ts 312/13 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
590 - Postanowienie z dnia 2014-07-29
Z.U. 2014 / 6B / 590
sygn. Ts 316/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
591 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 591
sygn. Ts 316/13 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.  
592 - Postanowienie z dnia 2014-02-10
Z.U. 2014 / 6B / 592
sygn. Ts 322/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
593 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-15
Z.U. 2014 / 6B / 593
sygn. Ts 322/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
594 - Postanowienie z dnia 2014-05-19
Z.U. 2014 / 6B / 594
sygn. Ts 329/13 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
595 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-03
Z.U. 2014 / 6B / 595
sygn. Ts 329/13 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
596 - Postanowienie z dnia 2014-06-24
Z.U. 2014 / 6B / 596
sygn. Ts 4/14 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
597 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-04
Z.U. 2014 / 6B / 597
sygn. Ts 4/14 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
598 - Postanowienie z dnia 2014-08-13
Z.U. 2014 / 6B / 598
sygn. Ts 62/14 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
599 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-04
Z.U. 2014 / 6B / 599
sygn. Ts 62/14 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
600 - Postanowienie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 600
sygn. Ts 68/14 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
601 - Postanowienie z dnia 2014-07-23
Z.U. 2014 / 6B / 601
sygn. Ts 91/14 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
602 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-05
Z.U. 2014 / 6B / 602
sygn. Ts 91/14 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
603 - Postanowienie z dnia 2014-09-29
Z.U. 2014 / 6B / 603
sygn. Ts 95/14 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.  
604 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-10
Z.U. 2014 / 6B / 604
sygn. Ts 95/14 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
605 - Postanowienie z dnia 2014-09-08
Z.U. 2014 / 6B / 605
sygn. Ts 98/14 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.  
606 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-11
Z.U. 2014 / 6B / 606
sygn. Ts 98/14 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
607 - Postanowienie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 6B / 607
sygn. Ts 113/14 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  
608 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-17
Z.U. 2014 / 6B / 608
sygn. Ts 113/14 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
609 - Postanowienie z dnia 2014-07-11
Z.U. 2014 / 6B / 609
sygn. Ts 115/14 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.  
610 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 610
sygn. Ts 115/14 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
611 - Postanowienie z dnia 2014-09-25
Z.U. 2014 / 6B / 611
sygn. Ts 119/14 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.  
612 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-11-21
Z.U. 2014 / 6B / 612
sygn. Ts 119/14 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
613 - Postanowienie z dnia 2014-09-29
Z.U. 2014 / 6B / 613
sygn. Ts 125/14 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  
614 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 614
sygn. Ts 125/14 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.  
615 - Postanowienie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 6B / 615
sygn. Ts 127/14 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
616 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-05
Z.U. 2014 / 6B / 616
sygn. Ts 127/14 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.  
617 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 617
sygn. Ts 156/14 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.  
618 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 618
sygn. Ts 157/14 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
619 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 619
sygn. Ts 158/14 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.  
620 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 620
sygn. Ts 159/14 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.  
621 - Postanowienie z dnia 2014-12-08
Z.U. 2014 / 6B / 621
sygn. Ts 166/14 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.  
622 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 622
sygn. Ts 171/14 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.  
623 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 623
sygn. Ts 172/14 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
624 - Postanowienie z dnia 2014-12-12
Z.U. 2014 / 6B / 624
sygn. Ts 177/14 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.  
625 - Postanowienie z dnia 2014-10-01
Z.U. 2014 / 6B / 625
sygn. Ts 178/14 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
626 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-02
Z.U. 2014 / 6B / 626
sygn. Ts 178/14 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
627 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 6B / 627
sygn. Ts 185/14 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.  
628 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-15
Z.U. 2014 / 6B / 628
sygn. Ts 185/14 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
629 - Postanowienie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 6B / 629
sygn. Ts 201/14 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  
630 - Postanowienie z dnia 2014-11-25
Z.U. 2014 / 6B / 630
sygn. Ts 206/14 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
631 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 6B / 631
sygn. Ts 209/14 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
632 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-18
Z.U. 2014 / 6B / 632
sygn. Ts 209/14 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
633 - Postanowienie z dnia 2014-10-28
Z.U. 2014 / 6B / 633
sygn. Ts 225/14 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
634 - Postanowienie z dnia 2014-11-04
Z.U. 2014 / 6B / 634
sygn. Ts 235/14 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
635 - Postanowienie z dnia 2014-11-04
Z.U. 2014 / 6B / 635
sygn. Ts 259/14 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
636 - Postanowienie z dnia 2014-10-23
Z.U. 2014 / 6B / 636
sygn. Ts 268/14 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
637 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-12-11
Z.U. 2014 / 6B / 637
sygn. Ts 268/14 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
638 - Postanowienie z dnia 2014-12-09
Z.U. 2014 / 6B / 638
sygn. Ts 276/14 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.  
639 - Postanowienie z dnia 2014-12-08
Z.U. 2014 / 6B / 639
sygn. Ts 291/14 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  


      Iloĥĉ: 118