O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
92 - Wyrok z dnia 2014-09-18
Prawo o zgromadzeniach
Z.U. 2014 / 8A / 92
Dz.U. 2014..1327 z dnia 2014-10-03     ISAP     RCL
sygn. K 44/12 (DOC) Pobierz 424960 bajtów.     (PDF) Pobierz 411198 bajtów.
93 - Wyrok z dnia 2014-09-23
Ograniczenie korzystania z prawa własności w zakresie zasad zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2014 / 8A / 93
Dz.U. 2014..1354 z dnia 2014-10-08     ISAP     RCL
sygn. SK 7/13 (DOC) Pobierz 227328 bajtów.     (PDF) Pobierz 244800 bajtów.
94 - Wyrok z dnia 2014-09-29
Ordynacja podatkowa; tzw. "milcząca" interpretacja (Uwaga! S 5/14 z 29.10.2014, ZU //)
Z.U. 2014 / 8A / 94
Dz.U. 2014..1367 z dnia 2014-10-08     ISAP     RCL
sygn. K 49/12 (DOC) Pobierz 212992 bajtów.     (PDF) Pobierz 258819 bajtów.
95 - Wyrok z dnia 2014-09-25
Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Z.U. 2014 / 8A / 95
Dz.U. 2014..1366 z dnia 2014-10-08     ISAP     RCL
sygn. SK 4/12 (DOC) Pobierz 160768 bajtów.     (PDF) Pobierz 173853 bajtów.
96 - Wyrok z dnia 2014-09-30
Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym; pokrzywdzony - oskarżyciel posiłkowy
Z.U. 2014 / 8A / 96
Dz.U. 2014..1375 z dnia 2014-10-10     ISAP     RCL
sygn. SK 22/13 (DOC) Pobierz 217088 bajtów.     (PDF) Pobierz 250175 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2014-09-30
Wysokość grzywien za wykroczenia
Z.U. 2014 / 8A / 97
Dz.U. 2014..1374 z dnia 2014-10-10     ISAP     RCL
sygn. U 4/13 (DOC) Pobierz 415232 bajtów.     (PDF) Pobierz 371938 bajtów.


POSTANOWIENIA 

98 - Postanowienie z dnia 2014-09-10
Z.U. 2014 / 8A / 98
sygn. K 18/11 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 68043 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2014-09-10
Z.U. 2014 / 8A / 99
sygn. P 36/13 (DOC) Pobierz 112128 bajtów.     (PDF) Pobierz 108958 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2014-09-23
Z.U. 2014 / 8A / 100
sygn. SK 26/12 (DOC) Pobierz 132608 bajtów.     (PDF) Pobierz 121234 bajtów.


      Ilość: 9