O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
101 - Wyrok z dnia 2014-10-07
Obligatoryjna zamiana grzywny na zastępczą karę aresztu
Z.U. 2014 / 9A / 101
Dz.U. 2014..1426 z dnia 2014-10-07     ISAP     RCL
sygn. K 9/13 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.  
102 - Wyrok z dnia 2014-10-16
Swoboda kontraktowania; wolność działalności gospodarczej
Z.U. 2014 / 9A / 102
Dz.U. 2014..1458 z dnia 2014-10-24     ISAP     RCL
sygn. SK 20/12 (DOC) Pobierz 215040 bajtów.  
103 - Wyrok z dnia 2014-10-21
Nielegalny pobór energii elektrycznej; dopuszczalność stosowania wobec osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej o charakterze sankcyjnym - opłata
Z.U. 2014 / 9A / 103
Dz.U. 2014..1459 z dnia 2014-10-24     ISAP     RCL
sygn. P 50/13 (DOC) Pobierz 297472 bajtów.  
104 - Wyrok z dnia 2014-10-21
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Z.U. 2014 / 9A / 104
Dz.U. 2014..1443 z dnia 2014-10-23     ISAP     RCL
sygn. K 38/13 (DOC) Pobierz 249856 bajtów.  
105 - Wyrok z dnia 2014-10-28
Niewykonanie upoważnienia ustawowego; tryb postępowania przed konsulem
Z.U. 2014 / 9A / 105
Dz.U. 2014..1521 z dnia 2014-11-05     ISAP     RCL
sygn. K 8/14 (DOC) Pobierz 98304 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

106 - Postanowienie z dnia 2014-10-08
Z.U. 2014 / 9A / 106
sygn. P 20/13 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.  
107 - Postanowienie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 9A / 107
sygn. SK 60/13 (DOC) Pobierz 166400 bajtów.  
108 - Postanowienie z dnia 2014-10-15
Z.U. 2014 / 9A / 108
sygn. U 11/13 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.  
109 - Postanowienie z dnia 2014-10-29
Sygnalizacja w sprawie K 49/12 z dnia 25.09.2014, ZU 2014/8A/94
Z.U. 2014 / 9A / 109
sygn. S 5/14 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.  


      Ilość: 9