O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2014 Nr II
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
640 - Postanowienie z dnia 2003-05-13
Z.U. 2014 / IIB / 640
sygn. Tw 78/02 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 211505 bajtów.
641 - Postanowienie z dnia 2009-07-16
Z.U. 2014 / IIB / 641
sygn. Tw 6/09 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 186714 bajtów.
642 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2014 / IIB / 642
sygn. Tw 6/09 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 168802 bajtów.
643 - Postanowienie z dnia 2010-06-22
Z.U. 2014 / IIB / 643
sygn. Tw 4/10 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 304339 bajtów.
644 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-08-27
Z.U. 2014 / IIB / 644
sygn. Tw 4/10 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 221287 bajtów.
645 - Postanowienie z dnia 2010-12-31
Z.U. 2014 / IIB / 645
sygn. Tw 25/10 (DOC) Pobierz 103424 bajtów.     (PDF) Pobierz 201342 bajtów.
646 - Postanowienie z dnia 2010-11-03
Z.U. 2014 / IIB / 646
sygn. Tw 27/10 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 163210 bajtów.
647 - Postanowienie z dnia 2011-10-19
Z.U. 2014 / IIB / 647
sygn. Tw 33/10 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 155661 bajtów.
648 - Postanowienie z dnia 2011-06-15
Z.U. 2014 / IIB / 648
sygn. Tw 38/10 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 165209 bajtów.
649 - Postanowienie z dnia 2011-02-28
Z.U. 2014 / IIB / 649
sygn. Tw 1/11 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 155815 bajtów.
650 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2014 / IIB / 650
sygn. Tw 4/11 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 168565 bajtów.
651 - Postanowienie z dnia 2011-06-30
Z.U. 2014 / IIB / 651
sygn. Tw 8/11 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 160668 bajtów.
652 - Postanowienie z dnia 2012-01-09
Z.U. 2014 / IIB / 652
sygn. Tw 14/11 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 219639 bajtów.
653 - Postanowienie z dnia 2011-12-05
Z.U. 2014 / IIB / 653
sygn. Tw 16/11 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 161906 bajtów.
654 - Postanowienie z dnia 2012-02-15
Z.U. 2014 / IIB / 654
sygn. Tw 18/11 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 143380 bajtów.
655 - Postanowienie z dnia 2012-01-03
Z.U. 2014 / IIB / 655
sygn. Tw 19/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 158340 bajtów.
656 - Postanowienie z dnia 2012-01-03
Z.U. 2014 / IIB / 656
sygn. Tw 20/11 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 159051 bajtów.
657 - Postanowienie z dnia 2012-01-17
Z.U. 2014 / IIB / 657
sygn. Tw 23/11 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 159389 bajtów.
658 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Z.U. 2014 / IIB / 658
sygn. Tw 24/11 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 162944 bajtów.
659 - Postanowienie z dnia 2012-02-09
Z.U. 2014 / IIB / 659
sygn. Tw 28/11 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 151812 bajtów.
660 - Postanowienie z dnia 2012-02-03
Z.U. 2014 / IIB / 660
sygn. Tw 32/11 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 148872 bajtów.
661 - Postanowienie z dnia 2012-02-20
Z.U. 2014 / IIB / 661
sygn. Tw 33/11 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 218044 bajtów.
662 - Postanowienie z dnia 2012-05-07
Z.U. 2014 / IIB / 662
sygn. Tw 36/11 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 194645 bajtów.
663 - Postanowienie z dnia 2012-02-22
Z.U. 2014 / IIB / 663
sygn. Tw 1/12 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 148292 bajtów.
664 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Z.U. 2014 / IIB / 664
sygn. Tw 2/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 153867 bajtów.
665 - Postanowienie z dnia 2012-03-08
Z.U. 2014 / IIB / 665
sygn. Tw 3/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 230453 bajtów.
666 - Postanowienie z dnia 2012-03-06
Z.U. 2014 / IIB / 666
sygn. Tw 5/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 158859 bajtów.
667 - Postanowienie z dnia 2012-04-30
Z.U. 2014 / IIB / 667
sygn. Tw 7/12 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 244522 bajtów.
668 - Postanowienie z dnia 2012-05-28
Z.U. 2014 / IIB / 668
sygn. Tw 11/12 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 146710 bajtów.
669 - Postanowienie z dnia 2012-07-10
Z.U. 2014 / IIB / 669
sygn. Tw 17/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 249531 bajtów.
670 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-03-13
Z.U. 2014 / IIB / 670
sygn. Tw 17/12 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 267241 bajtów.
671 - Postanowienie z dnia 2012-06-20
Z.U. 2014 / IIB / 671
sygn. Tw 24/12 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 227518 bajtów.
672 - Postanowienie z dnia 2013-09-05
Z.U. 2014 / IIB / 672
sygn. Tw 38/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 161502 bajtów.
673 - Postanowienie z dnia 2013-10-18
Z.U. 2014 / IIB / 673
sygn. Tw 53/12 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 245149 bajtów.
674 - Postanowienie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2014 / IIB / 674
sygn. Tw 56/12 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 152977 bajtów.
675 - Postanowienie z dnia 2013-10-18
Z.U. 2014 / IIB / 675
sygn. Tw 5/13 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 148549 bajtów.
676 - Postanowienie z dnia 2013-09-23
Z.U. 2014 / IIB / 676
sygn. Tw 6/13 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 231309 bajtów.
677 - Postanowienie z dnia 2013-10-30
Z.U. 2014 / IIB / 677
sygn. Tw 9/13 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 140031 bajtów.
678 - Postanowienie z dnia 2014-01-07
Z.U. 2014 / IIB / 678
sygn. Tw 11/13 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 273241 bajtów.
679 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-05-06
Z.U. 2014 / IIB / 679
sygn. Tw 11/13 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 252978 bajtów.
680 - Postanowienie z dnia 2014-05-09
Z.U. 2014 / IIB / 680
sygn. Tw 13/13 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 320307 bajtów.
681 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-09
Z.U. 2014 / IIB / 681
sygn. Tw 13/13 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 233277 bajtów.
682 - Postanowienie z dnia 2013-12-12
Z.U. 2014 / IIB / 682
sygn. Tw 16/13 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 159246 bajtów.
683 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / IIB / 683
sygn. Tw 18/13 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 219322 bajtów.
684 - Postanowienie z dnia 2013-12-13
Z.U. 2014 / IIB / 684
sygn. Tw 19/13 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 310929 bajtów.
685 - Postanowienie z dnia 2013-12-12
Z.U. 2014 / IIB / 685
sygn. Tw 23/13 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 232865 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

686 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-05-05
Z.U. 2014 / IIB / 686
sygn. Ts 18/97 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 128342 bajtów.
687 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-09-30
Z.U. 2014 / IIB / 687
sygn. Ts 94/98 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 128971 bajtów.
688 - Postanowienie z dnia 2004-09-15
Z.U. 2014 / IIB / 688
sygn. Ts 142/99 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 140655 bajtów.
689 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-12-22
Z.U. 2014 / IIB / 689
sygn. Ts 142/99 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 140067 bajtów.
690 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 690
sygn. Ts 153/00 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 136364 bajtów.
691 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 691
sygn. Ts 154/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135591 bajtów.
692 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 692
sygn. Ts 155/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135170 bajtów.
693 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 693
sygn. Ts 156/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135418 bajtów.
694 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 694
sygn. Ts 157/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135381 bajtów.
695 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 695
sygn. Ts 159/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135233 bajtów.
696 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 696
sygn. Ts 160/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135283 bajtów.
697 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 697
sygn. Ts 162/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135059 bajtów.
698 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 698
sygn. Ts 163/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135520 bajtów.
699 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 699
sygn. Ts 164/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 134870 bajtów.
700 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 700
sygn. Ts 165/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135197 bajtów.
701 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 701
sygn. Ts 166/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135188 bajtów.
702 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 702
sygn. Ts 167/00 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 134783 bajtów.
703 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 703
sygn. Ts 168/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135411 bajtów.
704 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 704
sygn. Ts 169/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135055 bajtów.
705 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 705
sygn. Ts 170/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135478 bajtów.
706 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 706
sygn. Ts 171/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135212 bajtów.
707 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 707
sygn. Ts 172/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 134483 bajtów.
708 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 708
sygn. Ts 173/00 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 135155 bajtów.
709 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 709
sygn. Ts 174/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135441 bajtów.
710 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 710
sygn. Ts 176/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 134780 bajtów.
711 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 711
sygn. Ts 177/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 134762 bajtów.
712 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 712
sygn. Ts 178/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 134192 bajtów.
713 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2014 / IIB / 713
sygn. Ts 179/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 135049 bajtów.
714 - Postanowienie z dnia 2003-01-14
Z.U. 2014 / IIB / 714
sygn. Ts 96/02 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 146172 bajtów.
715 - Postanowienie z dnia 2003-12-29
Z.U. 2014 / IIB / 715
sygn. Ts 106/03 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 142734 bajtów.
716 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-10-20
Z.U. 2014 / IIB / 716
sygn. Ts 106/03 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 147578 bajtów.
717 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2014 / IIB / 717
sygn. Ts 123/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 148349 bajtów.
718 - Postanowienie z dnia 2005-04-07
Z.U. 2014 / IIB / 718
sygn. Ts 18/05 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 138612 bajtów.
719 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-08
Z.U. 2014 / IIB / 719
sygn. Ts 18/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 136623 bajtów.
720 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-03-30
Z.U. 2014 / IIB / 720
sygn. Ts 42/05 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 202342 bajtów.
721 - Postanowienie z dnia 2006-01-24
Z.U. 2014 / IIB / 721
sygn. Ts 105/05 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 154976 bajtów.
722 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-05
Z.U. 2014 / IIB / 722
sygn. Ts 105/05 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 154488 bajtów.
723 - Postanowienie z dnia 2006-05-09
Z.U. 2014 / IIB / 723
sygn. Ts 153/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 146071 bajtów.
724 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-09-11
Z.U. 2014 / IIB / 724
sygn. Ts 155/05 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 153410 bajtów.
725 - Postanowienie z dnia 2006-04-19
Z.U. 2014 / IIB / 725
sygn. Ts 200/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 148568 bajtów.
726 - Postanowienie z dnia 2006-04-12
Z.U. 2014 / IIB / 726
sygn. Ts 212/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 148811 bajtów.
727 - Postanowienie z dnia 2007-11-20
Z.U. 2014 / IIB / 727
sygn. Ts 274/06 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 150715 bajtów.
728 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-03-11
Z.U. 2014 / IIB / 728
sygn. Ts 274/06 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 150776 bajtów.
729 - Postanowienie z dnia 2007-12-05
Z.U. 2014 / IIB / 729
sygn. Ts 7/07 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 151337 bajtów.
730 - Postanowienie z dnia 2007-05-28
Z.U. 2014 / IIB / 730
sygn. Ts 26/07 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 144225 bajtów.
731 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-03-06
Z.U. 2014 / IIB / 731
sygn. Ts 26/07 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 141043 bajtów.
732 - Postanowienie z dnia 2008-09-01
Z.U. 2014 / IIB / 732
sygn. Ts 56/07 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 155526 bajtów.
733 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2014 / IIB / 733
sygn. Ts 56/07 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 154452 bajtów.
734 - Postanowienie z dnia 2009-03-10
Z.U. 2014 / IIB / 734
sygn. Ts 99/07 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 235742 bajtów.
735 - Postanowienie z dnia 2009-05-26
Z.U. 2014 / IIB / 735
sygn. Ts 119/07 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 178229 bajtów.
736 - Postanowienie z dnia 2009-02-16
Z.U. 2014 / IIB / 736
sygn. Ts 137/07 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 147255 bajtów.
737 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2014 / IIB / 737
sygn. Ts 137/07 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 147744 bajtów.
738 - Postanowienie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2014 / IIB / 738
sygn. Ts 142/07 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 155670 bajtów.
739 - Postanowienie z dnia 2009-07-15
Z.U. 2014 / IIB / 739
sygn. Ts 164/07 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 146684 bajtów.
740 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-01-24
Z.U. 2014 / IIB / 740
sygn. Ts 164/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 220670 bajtów.
741 - Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2014 / IIB / 741
sygn. Ts 207/07 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 146941 bajtów.
742 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2014 / IIB / 742
sygn. Ts 207/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 145848 bajtów.
743 - Postanowienie z dnia 2009-03-26
Z.U. 2014 / IIB / 743
sygn. Ts 226/07 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 161650 bajtów.
744 - Postanowienie z dnia 2008-08-22
Z.U. 2014 / IIB / 744
sygn. Ts 265/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 136222 bajtów.
745 - Postanowienie z dnia 2009-05-11
Z.U. 2014 / IIB / 745
sygn. Ts 287/07 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 149570 bajtów.
746 - Postanowienie z dnia 2009-06-02
Z.U. 2014 / IIB / 746
sygn. Ts 288/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 194909 bajtów.
747 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2014 / IIB / 747
sygn. Ts 288/07 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 182995 bajtów.
748 - Postanowienie z dnia 2009-05-13
Z.U. 2014 / IIB / 748
sygn. Ts 289/07 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 158551 bajtów.
749 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2014 / IIB / 749
sygn. Ts 289/07 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 236208 bajtów.
750 - Postanowienie z dnia 2008-08-05
Z.U. 2014 / IIB / 750
sygn. Ts 309/07 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 151304 bajtów.
751 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-02-11
Z.U. 2014 / IIB / 751
sygn. Ts 20/08 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 287638 bajtów.
752 - Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2014 / IIB / 752
sygn. Ts 26/08 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 149969 bajtów.
753 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2014 / IIB / 753
sygn. Ts 26/08 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 167190 bajtów.
754 - Postanowienie z dnia 2009-09-02
Z.U. 2014 / IIB / 754
sygn. Ts 30/08 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 151426 bajtów.
755 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-20
Z.U. 2014 / IIB / 755
sygn. Ts 30/08 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 148583 bajtów.
756 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2014 / IIB / 756
sygn. Ts 40/08 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 156488 bajtów.
757 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-03-26
Z.U. 2014 / IIB / 757
sygn. Ts 40/08 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 155598 bajtów.
758 - Postanowienie z dnia 2009-02-24
Z.U. 2014 / IIB / 758
sygn. Ts 51/08 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 143443 bajtów.
759 - Postanowienie z dnia 2009-06-19
Z.U. 2014 / IIB / 759
sygn. Ts 53/08 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 227541 bajtów.
760 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-21
Z.U. 2014 / IIB / 760
sygn. Ts 53/08 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 171484 bajtów.
761 - Postanowienie z dnia 2009-07-17
Z.U. 2014 / IIB / 761
sygn. Ts 54/08 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 152426 bajtów.
762 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-10-14
Z.U. 2014 / IIB / 762
sygn. Ts 54/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 147035 bajtów.
763 - Postanowienie z dnia 2008-07-31
Z.U. 2014 / IIB / 763
sygn. Ts 149/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 151503 bajtów.
764 - Postanowienie z dnia 2009-04-20
Z.U. 2014 / IIB / 764
sygn. Ts 164/08 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 197374 bajtów.
765 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-16
Z.U. 2014 / IIB / 765
sygn. Ts 164/08 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 141425 bajtów.
766 - Postanowienie z dnia 2010-09-01
Z.U. 2014 / IIB / 766
sygn. Ts 165/08 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 152243 bajtów.
767 - Postanowienie z dnia 2008-08-12
Z.U. 2014 / IIB / 767
sygn. Ts 192/08 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 245909 bajtów.
768 - Postanowienie z dnia 2009-03-26
Z.U. 2014 / IIB / 768
sygn. Ts 202/08 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 149971 bajtów.
769 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-07-28
Z.U. 2014 / IIB / 769
sygn. Ts 202/08 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 146416 bajtów.
770 - Postanowienie z dnia 2010-04-30
Z.U. 2014 / IIB / 770
sygn. Ts 220/08 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 151476 bajtów.
771 - Postanowienie z dnia 2010-06-14
Z.U. 2014 / IIB / 771
sygn. Ts 292/08 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 156923 bajtów.
772 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2014 / IIB / 772
sygn. Ts 292/08 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 157272 bajtów.
773 - Postanowienie z dnia 2008-12-04
Z.U. 2014 / IIB / 773
sygn. Ts 317/08 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 194121 bajtów.
774 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-14
Z.U. 2014 / IIB / 774
sygn. Ts 317/08 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 141925 bajtów.
775 - Postanowienie z dnia 2009-10-23
Z.U. 2014 / IIB / 775
sygn. Ts 318/08 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 158120 bajtów.
776 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-06-22
Z.U. 2014 / IIB / 776
sygn. Ts 318/08 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 228176 bajtów.
777 - Postanowienie z dnia 2010-06-30
Z.U. 2014 / IIB / 777
sygn. Ts 336/08 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 239576 bajtów.
778 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-01-26
Z.U. 2014 / IIB / 778
sygn. Ts 336/08 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 249510 bajtów.
779 - Postanowienie z dnia 2010-11-30
Z.U. 2014 / IIB / 779
sygn. Ts 339/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 234088 bajtów.
780 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-02-29
Z.U. 2014 / IIB / 780
sygn. Ts 339/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 158145 bajtów.
781 - Postanowienie z dnia 2009-05-29
Z.U. 2014 / IIB / 781
sygn. Ts 348/08 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 180449 bajtów.
782 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2009-12-16
Z.U. 2014 / IIB / 782
sygn. Ts 348/08 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 149049 bajtów.
783 - Postanowienie z dnia 2009-05-11
Z.U. 2014 / IIB / 783
sygn. Ts 387/08 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 150367 bajtów.
784 - Postanowienie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2014 / IIB / 784
sygn. Ts 12/09 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 155888 bajtów.
785 - Postanowienie z dnia 2009-10-20
Z.U. 2014 / IIB / 785
sygn. Ts 20/09 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 136700 bajtów.
786 - Postanowienie z dnia 2010-06-08
Z.U. 2014 / IIB / 786
sygn. Ts 33/09 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 153174 bajtów.
787 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-21
Z.U. 2014 / IIB / 787
sygn. Ts 57/09 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 162439 bajtów.
788 - Postanowienie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2014 / IIB / 788
sygn. Ts 121/09 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 157761 bajtów.
789 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-07-21
Z.U. 2014 / IIB / 789
sygn. Ts 121/09 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 139879 bajtów.
790 - Postanowienie z dnia 2010-06-01
Z.U. 2014 / IIB / 790
sygn. Ts 250/09 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 162192 bajtów.
791 - Postanowienie z dnia 2011-10-14
Z.U. 2014 / IIB / 791
sygn. Ts 284/09 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 231165 bajtów.
792 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-20
Z.U. 2014 / IIB / 792
sygn. Ts 284/09 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 167147 bajtów.
793 - Postanowienie z dnia 2012-01-11
Z.U. 2014 / IIB / 793
sygn. Ts 307/09 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 163849 bajtów.
794 - Postanowienie z dnia 2012-01-11
Z.U. 2014 / IIB / 794
sygn. Ts 308/09 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 163938 bajtów.
795 - Postanowienie z dnia 2010-09-07
Z.U. 2014 / IIB / 795
sygn. Ts 11/10 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 155216 bajtów.
796 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-21
Z.U. 2014 / IIB / 796
sygn. Ts 11/10 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 233134 bajtów.
797 - Postanowienie z dnia 2010-09-07
Z.U. 2014 / IIB / 797
sygn. Ts 16/10 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 155129 bajtów.
798 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-21
Z.U. 2014 / IIB / 798
sygn. Ts 16/10 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.     (PDF) Pobierz 233571 bajtów.
799 - Postanowienie z dnia 2010-10-11
Z.U. 2014 / IIB / 799
sygn. Ts 17/10 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 155330 bajtów.
800 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-01
Z.U. 2014 / IIB / 800
sygn. Ts 17/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 147216 bajtów.
801 - Postanowienie z dnia 2010-09-15
Z.U. 2014 / IIB / 801
sygn. Ts 25/10 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 156782 bajtów.
802 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-02-29
Z.U. 2014 / IIB / 802
sygn. Ts 25/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 151678 bajtów.
803 - Postanowienie z dnia 2010-09-06
Z.U. 2014 / IIB / 803
sygn. Ts 50/10 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 157172 bajtów.
804 - Postanowienie z dnia 2011-02-28
Z.U. 2014 / IIB / 804
sygn. Ts 56/10 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 156930 bajtów.
805 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-12
Z.U. 2014 / IIB / 805
sygn. Ts 56/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 143195 bajtów.
806 - Postanowienie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2014 / IIB / 806
sygn. Ts 114/10 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 293325 bajtów.
807 - Postanowienie z dnia 2011-05-04
Z.U. 2014 / IIB / 807
sygn. Ts 128/10 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 145379 bajtów.
808 - Postanowienie z dnia 2011-05-31
Z.U. 2014 / IIB / 808
sygn. Ts 129/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 143120 bajtów.
809 - Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2014 / IIB / 809
sygn. Ts 161/10 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 230791 bajtów.
810 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-02-09
Z.U. 2014 / IIB / 810
sygn. Ts 161/10 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 240633 bajtów.
811 - Postanowienie z dnia 2012-03-12
Z.U. 2014 / IIB / 811
sygn. Ts 222/10 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 168942 bajtów.
812 - Postanowienie z dnia 2011-03-23
Z.U. 2014 / IIB / 812
sygn. Ts 283/10 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 227731 bajtów.
813 - Postanowienie z dnia 2011-02-14
Z.U. 2014 / IIB / 813
sygn. Ts 287/10 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 144584 bajtów.
814 - Postanowienie z dnia 2011-06-17
Z.U. 2014 / IIB / 814
sygn. Ts 288/10 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 156829 bajtów.
815 - Postanowienie z dnia 2011-05-06
Z.U. 2014 / IIB / 815
sygn. Ts 2/11 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 150974 bajtów.
816 - Postanowienie z dnia 2011-05-20
Z.U. 2014 / IIB / 816
sygn. Ts 18/11 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 206062 bajtów.
817 - Postanowienie z dnia 2013-04-08
Z.U. 2014 / IIB / 817
sygn. Ts 94/11 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 241814 bajtów.
818 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-27
Z.U. 2014 / IIB / 818
sygn. Ts 94/11 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 149705 bajtów.
819 - Postanowienie z dnia 2011-10-03
Z.U. 2014 / IIB / 819
sygn. Ts 162/11 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 240351 bajtów.
820 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-06-21
Z.U. 2014 / IIB / 820
sygn. Ts 162/11 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 159416 bajtów.
821 - Postanowienie z dnia 2011-11-03
Z.U. 2014 / IIB / 821
sygn. Ts 172/11 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 167155 bajtów.
822 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-02-01
Z.U. 2014 / IIB / 822
sygn. Ts 172/11 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 192915 bajtów.
823 - Postanowienie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2014 / IIB / 823
sygn. Ts 220/11 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 160678 bajtów.
824 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-04-09
Z.U. 2014 / IIB / 824
sygn. Ts 220/11 (DOC) Pobierz 99328 bajtów.     (PDF) Pobierz 256475 bajtów.
825 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2014 / IIB / 825
sygn. Ts 267/11 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 151074 bajtów.
826 - Postanowienie z dnia 2012-11-20
Z.U. 2014 / IIB / 826
sygn. Ts 271/11 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 230359 bajtów.
827 - Postanowienie z dnia 2012-01-26
Z.U. 2014 / IIB / 827
sygn. Ts 296/11 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 228288 bajtów.
828 - Postanowienie z dnia 2012-04-12
Z.U. 2014 / IIB / 828
sygn. Ts 299/11 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 224181 bajtów.
829 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-27
Z.U. 2014 / IIB / 829
sygn. Ts 299/11 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 227139 bajtów.
830 - Postanowienie z dnia 2012-07-30
Z.U. 2014 / IIB / 830
sygn. Ts 324/11 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 238632 bajtów.
831 - Postanowienie z dnia 2013-09-18
Z.U. 2014 / IIB / 831
sygn. Ts 2/12 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 147609 bajtów.
832 - Postanowienie z dnia 2012-03-29
Z.U. 2014 / IIB / 832
sygn. Ts 13/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 233259 bajtów.
833 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-12-18
Z.U. 2014 / IIB / 833
sygn. Ts 13/12 (DOC) Pobierz 283648 bajtów.     (PDF) Pobierz 400475 bajtów.
834 - Postanowienie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2014 / IIB / 834
sygn. Ts 16/12 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 241618 bajtów.
835 - Postanowienie z dnia 2013-09-12
Z.U. 2014 / IIB / 835
sygn. Ts 23/12 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 160119 bajtów.
836 - Postanowienie z dnia 2013-11-13
Z.U. 2014 / IIB / 836
sygn. Ts 29/12 (DOC) Pobierz 104448 bajtów.     (PDF) Pobierz 237063 bajtów.
837 - Postanowienie z dnia 2013-10-17
Z.U. 2014 / IIB / 837
sygn. Ts 41/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 319191 bajtów.
838 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / IIB / 838
sygn. Ts 52/12 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 164874 bajtów.
839 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-03-05
Z.U. 2014 / IIB / 839
sygn. Ts 52/12 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 151666 bajtów.
840 - Postanowienie z dnia 2013-09-18
Z.U. 2014 / IIB / 840
sygn. Ts 60/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 150021 bajtów.
841 - Postanowienie z dnia 2013-09-23
Z.U. 2014 / IIB / 841
sygn. Ts 63/12 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 143539 bajtów.
842 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / IIB / 842
sygn. Ts 68/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 185371 bajtów.
843 - Postanowienie z dnia 2013-09-11
Z.U. 2014 / IIB / 843
sygn. Ts 76/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 153381 bajtów.
844 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / IIB / 844
sygn. Ts 87/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 285954 bajtów.
845 - Postanowienie z dnia 2013-09-02
Z.U. 2014 / IIB / 845
sygn. Ts 89/12 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 240153 bajtów.
846 - Postanowienie z dnia 2013-10-08
Z.U. 2014 / IIB / 846
sygn. Ts 92/12 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 200158 bajtów.
847 - Postanowienie z dnia 2013-09-05
Z.U. 2014 / IIB / 847
sygn. Ts 98/12 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 158478 bajtów.
848 - Postanowienie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2014 / IIB / 848
sygn. Ts 113/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 146454 bajtów.
849 - Postanowienie z dnia 2013-07-15
Z.U. 2014 / IIB / 849
sygn. Ts 119/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 236020 bajtów.
850 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2014 / IIB / 850
sygn. Ts 119/12 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 179596 bajtów.
851 - Postanowienie z dnia 2013-09-23
Z.U. 2014 / IIB / 851
sygn. Ts 123/12 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 229037 bajtów.
852 - Postanowienie z dnia 2013-09-12
Z.U. 2014 / IIB / 852
sygn. Ts 124/12 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 156898 bajtów.
853 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / IIB / 853
sygn. Ts 131/12 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 157488 bajtów.
854 - Postanowienie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2014 / IIB / 854
sygn. Ts 133/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 201376 bajtów.
855 - Postanowienie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2014 / IIB / 855
sygn. Ts 152/12 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 207160 bajtów.
856 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / IIB / 856
sygn. Ts 158/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 242344 bajtów.
857 - Postanowienie z dnia 2013-12-12
Z.U. 2014 / IIB / 857
sygn. Ts 162/12 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 145145 bajtów.
858 - Postanowienie z dnia 2013-10-18
Z.U. 2014 / IIB / 858
sygn. Ts 164/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 156057 bajtów.
859 - Postanowienie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2014 / IIB / 859
sygn. Ts 181/12 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 245600 bajtów.
860 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / IIB / 860
sygn. Ts 181/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 149617 bajtów.
861 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / IIB / 861
sygn. Ts 188/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 164785 bajtów.
862 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-03
Z.U. 2014 / IIB / 862
sygn. Ts 188/12 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 141486 bajtów.
863 - Postanowienie z dnia 2013-09-20
Z.U. 2014 / IIB / 863
sygn. Ts 191/12 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 170927 bajtów.
864 - Postanowienie z dnia 2013-11-07
Z.U. 2014 / IIB / 864
sygn. Ts 200/12 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 163278 bajtów.
865 - Postanowienie z dnia 2013-12-12
Z.U. 2014 / IIB / 865
sygn. Ts 211/12 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 161674 bajtów.
866 - Postanowienie z dnia 2013-11-07
Z.U. 2014 / IIB / 866
sygn. Ts 214/12 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 147626 bajtów.
867 - Postanowienie z dnia 2013-09-02
Z.U. 2014 / IIB / 867
sygn. Ts 225/12 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 154735 bajtów.
868 - Postanowienie z dnia 2013-07-23
Z.U. 2014 / IIB / 868
sygn. Ts 231/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 311223 bajtów.
869 - Postanowienie z dnia 2013-11-25
Z.U. 2014 / IIB / 869
sygn. Ts 240/12 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 153914 bajtów.
870 - Postanowienie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2014 / IIB / 870
sygn. Ts 244/12 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 256999 bajtów.
871 - Postanowienie z dnia 2014-03-11
Z.U. 2014 / IIB / 871
sygn. Ts 262/12 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 214190 bajtów.
872 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-18
Z.U. 2014 / IIB / 872
sygn. Ts 262/12 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 159363 bajtów.
873 - Postanowienie z dnia 2013-09-10
Z.U. 2014 / IIB / 873
sygn. Ts 277/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 234346 bajtów.
874 - Postanowienie z dnia 2013-11-15
Z.U. 2014 / IIB / 874
sygn. Ts 279/12 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 159330 bajtów.
875 - Postanowienie z dnia 2013-07-25
Z.U. 2014 / IIB / 875
sygn. Ts 289/12 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 253163 bajtów.
876 - Postanowienie z dnia 2013-03-12
Z.U. 2014 / IIB / 876
sygn. Ts 290/12 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 209215 bajtów.
877 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-01-09
Z.U. 2014 / IIB / 877
sygn. Ts 290/12 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 143863 bajtów.
878 - Postanowienie z dnia 2013-08-09
Z.U. 2014 / IIB / 878
sygn. Ts 294/12 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 164285 bajtów.
879 - Postanowienie z dnia 2013-09-11
Z.U. 2014 / IIB / 879
sygn. Ts 299/12 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 155362 bajtów.
880 - Postanowienie z dnia 2013-08-21
Z.U. 2014 / IIB / 880
sygn. Ts 1/13 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 177511 bajtów.
881 - Postanowienie z dnia 2013-12-10
Z.U. 2014 / IIB / 881
sygn. Ts 5/13 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 176577 bajtów.
882 - Postanowienie z dnia 2013-09-02
Z.U. 2014 / IIB / 882
sygn. Ts 15/13 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 234664 bajtów.
883 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-05-28
Z.U. 2014 / IIB / 883
sygn. Ts 15/13 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 223743 bajtów.
884 - Postanowienie z dnia 2013-11-26
Z.U. 2014 / IIB / 884
sygn. Ts 97/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 232202 bajtów.
885 - Postanowienie z dnia 2013-07-23
Z.U. 2014 / IIB / 885
sygn. Ts 113/13 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 151579 bajtów.
886 - Postanowienie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2014 / IIB / 886
sygn. Ts 136/13 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 146743 bajtów.
887 - Postanowienie z dnia 2013-09-20
Z.U. 2014 / IIB / 887
sygn. Ts 144/13 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 228374 bajtów.
888 - Postanowienie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2014 / IIB / 888
sygn. Ts 149/13 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 232293 bajtów.
889 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / IIB / 889
sygn. Ts 160/13 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 138795 bajtów.
890 - Postanowienie z dnia 2013-11-19
Z.U. 2014 / IIB / 890
sygn. Ts 170/13 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 137626 bajtów.
891 - Postanowienie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2014 / IIB / 891
sygn. Ts 171/13 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 240126 bajtów.
892 - Postanowienie z dnia 2013-09-05
Z.U. 2014 / IIB / 892
sygn. Ts 174/13 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 236210 bajtów.
893 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / IIB / 893
sygn. Ts 175/13 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 138928 bajtów.
894 - Postanowienie z dnia 2014-02-19
Z.U. 2014 / IIB / 894
sygn. Ts 177/13 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 245398 bajtów.
895 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-07-09
Z.U. 2014 / IIB / 895
sygn. Ts 177/13 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 398787 bajtów.
896 - Postanowienie z dnia 2013-11-05
Z.U. 2014 / IIB / 896
sygn. Ts 206/13 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 241754 bajtów.
897 - Postanowienie z dnia 2013-11-20
Z.U. 2014 / IIB / 897
sygn. Ts 213/13 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 288214 bajtów.
898 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2014-05-27
Z.U. 2014 / IIB / 898
sygn. Ts 213/13 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 282367 bajtów.
899 - Postanowienie z dnia 2013-10-24
Z.U. 2014 / IIB / 899
sygn. Ts 236/13 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 230776 bajtów.
900 - Postanowienie z dnia 2013-11-13
Z.U. 2014 / IIB / 900
sygn. Ts 265/13 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 240921 bajtów.


      Iloĥĉ: 261