(PDF) Pobierz 2028558 bajtów.Z.U. 2015 / 3A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2015 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
27 - Wyrok z dnia 2015-03-03
Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej
Z.U. 2015 / 3A / 27
Dz.U. 2015..334 z dnia 2015-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 39/13 (DOC) Pobierz 310784 bajtów.     (PDF) Pobierz 504847 bajtów.
28 - Wyrok z dnia 2015-03-10
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych
Z.U. 2015 / 3A / 28
Dz.U. 2015..373 z dnia 2015-03-17     ISAP     RCL
sygn. K 29/13 (DOC) Pobierz 243200 bajtów.     (PDF) Pobierz 442982 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2015-03-10
Ograniczenie kręgu osób, które mogą skorzystać z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Z.U. 2015 / 3A / 29
Dz.U. 2015..372 z dnia 2015-03-17     ISAP     RCL
sygn. P 38/12 (DOC) Pobierz 195072 bajtów.     (PDF) Pobierz 303113 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2015-03-11
Gry hazardowe
Z.U. 2015 / 3A / 30
Dz.U. 2015..369 z dnia 2015-03-17     ISAP     RCL
sygn. P 4/14 (DOC) Pobierz 500736 bajtów.     (PDF) Pobierz 614546 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2015-03-17
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie; zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych
Z.U. 2015 / 3A / 31
Dz.U. 2015..442 z dnia 2015-03-27     ISAP     RCL
sygn. K 31/13 (DOC) Pobierz 386048 bajtów.     (PDF) Pobierz 476699 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2015-03-24
Otwarcie zawodu urbanisty; zniesienie samorządu zawodowego urbanistów
Z.U. 2015 / 3A / 32
Dz.U. 2015..476 z dnia 2015-04-02     ISAP     RCL
sygn. K 19/14 (DOC) Pobierz 253440 bajtów.     (PDF) Pobierz 385445 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2015-03-24
Termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego
Z.U. 2015 / 3A / 33
Dz.U. 2015..486 z dnia 2015-04-07     ISAP     RCL
sygn. P 42/13 (DOC) Pobierz 238080 bajtów.     (PDF) Pobierz 343940 bajtów.
34 - Wyrok z dnia 2015-03-31
Warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli
Z.U. 2015 / 3A / 34
Dz.U. 2015..498 z dnia 2015-04-09     ISAP     RCL
sygn. U 6/14 (DOC) Pobierz 198144 bajtów.     (PDF) Pobierz 318612 bajtów.


POSTANOWIENIA 

35 - Postanowienie z dnia 2015-03-10
Z.U. 2015 / 3A / 35
sygn. SK 65/13 (DOC) Pobierz 187392 bajtów.     (PDF) Pobierz 396120 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2015-03-10
Z.U. 2015 / 3A / 36
sygn. P 23/14 (DOC) Pobierz 158208 bajtów.     (PDF) Pobierz 239147 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2015-03-11
Z.U. 2015 / 3A / 37
sygn. K 51/13 (DOC) Pobierz 109056 bajtów.     (PDF) Pobierz 195163 bajtów.
38 - Postanowienie z dnia 2015-03-12
Z.U. 2015 / 3A / 38
sygn. P 16/13 (DOC) Pobierz 270848 bajtów.     (PDF) Pobierz 330253 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2015-03-17
Sygnalizacja w sprawie SK 55/13 z dnia 4.11.2014, ZU 2014/10A/111
Z.U. 2015 / 3A / 39
sygn. S 3/15 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 295389 bajtów.
40 - Postanowienie z dnia 2015-03-24
Z.U. 2015 / 3A / 40
sygn. P 72/14 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 167958 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2015-03-25
Z.U. 2015 / 3A / 41
sygn. K 29/13 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 144906 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2015-03-25
Z.U. 2015 / 3A / 42
sygn. K 31/13 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 143084 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2015-03-26
Z.U. 2015 / 3A / 43
sygn. P 42/13 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 143494 bajtów.


      Ilość: 17