(PDF) Pobierz 1369034 bajtów.Z.U. 2015 / 4A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2015 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
44 - Wyrok z dnia 2015-04-02
Postępowanie lustracyjne a immunitet sędziowski
Z.U. 2015 / 4A / 44
Dz.U. 2015..509 z dnia 2015-04-10     ISAP     RCL
sygn. P 31/12 (DOC) Pobierz 335360 bajtów.     (PDF) Pobierz 739658 bajtów.
45 - Wyrok z dnia 2015-04-09
Dostęp do dokumentów wytwarzanych przez audytora w trakcie prowadzenia audytu
Z.U. 2015 / 4A / 45
Dz.U. 2015..532 z dnia 2015-04-16     ISAP     RCL
sygn. K 14/13 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 356671 bajtów.
46 - Wyrok z dnia 2015-04-14
Kierowanie przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego
Z.U. 2015 / 4A / 46
Dz.U. 2015..559 z dnia 2015-04-23     ISAP     RCL
sygn. P 45/12 (DOC) Pobierz 370176 bajtów.     (PDF) Pobierz 477907 bajtów.
47 - Wyrok z dnia 2015-04-16
Wyłączenie sędziego w procedurze karnej
Z.U. 2015 / 4A / 47
Dz.U. 2015..560 z dnia 2015-04-23     ISAP     RCL
sygn. SK 66/13 (DOC) Pobierz 146944 bajtów.     (PDF) Pobierz 365736 bajtów.
48 - Wyrok z dnia 2015-04-21
Odpowiedzialność karnoskarbowa osoby fizycznej na podstawie art. 62 § 2 k.k.s. za wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury w sytuacji uprzedniego zastosowania, za ten sam czyn, obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT
Z.U. 2015 / 4A / 48
Dz.U. 2015..601 z dnia 2015-05-04     ISAP     RCL
sygn. P 40/13 (DOC) Pobierz 191488 bajtów.     (PDF) Pobierz 400273 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2015-04-21
Postanowienia regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających; zasady wydawania rozporządzenia
Z.U. 2015 / 4A / 49
Dz.U. 2015..602 z dnia 2015-05-04     ISAP     RCL
sygn. U 8/14 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.     (PDF) Pobierz 195768 bajtów.


POSTANOWIENIA 

50 - Postanowienie z dnia 2015-04-08
Z.U. 2015 / 4A / 50
sygn. SK 48/12 (DOC) Pobierz 148480 bajtów.     (PDF) Pobierz 217400 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 2015-04-08
Z.U. 2015 / 4A / 51
sygn. SK 41/14 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 203911 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2015-04-21
Z.U. 2015 / 4A / 52
sygn. P 79/14 (DOC) Pobierz 107008 bajtów.     (PDF) Pobierz 229108 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2015-04-21
Z.U. 2015 / 4A / 53
sygn. SK 52/12 (DOC) Pobierz 137216 bajtów.     (PDF) Pobierz 203668 bajtów.
54 - Postanowienie o kosztach z dnia 2015-04-21
Z.U. 2015 / 4A / 54
sygn. SK 52/12 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 134782 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2015-04-21
Z.U. 2015 / 4A / 55
sygn. SK 29/14 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 152126 bajtów.
56 - Postanowienie o kosztach z dnia 2015-04-21
Z.U. 2015 / 4A / 56
sygn. SK 29/14 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 142180 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2015-04-28
Z.U. 2015 / 4A / 57
sygn. SK 58/13 (DOC) Pobierz 98304 bajtów.     (PDF) Pobierz 194360 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2015-04-28
Z.U. 2015 / 4A / 58
sygn. P 58/13 (DOC) Pobierz 103936 bajtów.     (PDF) Pobierz 200107 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2015-04-28
(Uwaga! S 4/15 z 28.04.2015, ZU 2015/4A/60)
Z.U. 2015 / 4A / 59
sygn. P 7/15 (DOC) Pobierz 137728 bajtów.     (PDF) Pobierz 199381 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 2015-04-28
Sygnalizacja w sprawie P 7/15 z dnia 28.04.2015, ZU 2015/4A/59
Z.U. 2015 / 4A / 60
sygn. S 4/15 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 280212 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2015-04-29
Z.U. 2015 / 4A / 61
sygn. P 23/15 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 314749 bajtów.


      Ilość: 18