(PDF) Pobierz 3288657 bajtów.Z.U. 2015 / 9A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2015 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
140 - Wyrok z dnia 2015-10-05
Straż Pożarna - zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby
Z.U. 2015 / 9A / 140
Dz.U. 2015..1589 z dnia 2015-10-12     ISAP     RCL
sygn. SK 39/14 (DOC) Pobierz 195072 bajtów.     (PDF) Pobierz 396598 bajtów.
141 - Wyrok z dnia 2015-10-06
Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej
Z.U. 2015 / 9A / 141
Dz.U. 2015..1616 z dnia 2015-10-15     ISAP     RCL
sygn. SK 19/14 (DOC) Pobierz 290304 bajtów.     (PDF) Pobierz 454696 bajtów.
142 - Wyrok z dnia 2015-10-06
Wolność sumienia i wyznania
Z.U. 2015 / 9A / 142
Dz.U. 2015..1632 z dnia 2015-10-16     ISAP     RCL
sygn. SK 54/13 (DOC) Pobierz 296960 bajtów.     (PDF) Pobierz 486793 bajtów.
143 - Wyrok z dnia 2015-10-07
Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem
Z.U. 2015 / 9A / 143
Dz.U. 2015..1633 z dnia 2015-10-16     ISAP     RCL
sygn. K 12/14 (DOC) Pobierz 725504 bajtów.     (PDF) Pobierz 843025 bajtów.
144 - Wyrok z dnia 2015-10-08
Spółdzielnie mieszkaniowe; żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą opłat za lokal lub rażącym, uporczywym naruszaniem porządku domowego
Z.U. 2015 / 9A / 144
Dz.U. 2015..1637 z dnia 2015-10-19     ISAP     RCL
sygn. SK 11/13 (DOC) Pobierz 370688 bajtów.     (PDF) Pobierz 460450 bajtów.
145 - Wyrok z dnia 2015-10-13
Zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika
Z.U. 2015 / 9A / 145
Dz.U. 2015..1670 z dnia 2015-10-22     ISAP     RCL
sygn. P 3/14 (DOC) Pobierz 160768 bajtów.     (PDF) Pobierz 289448 bajtów.
146 - Wyrok z dnia 2015-10-13
Brak możliwości wniesienia zażalenia do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji.
Z.U. 2015 / 9A / 146
Dz.U. 2015..1673 z dnia 2015-10-22     ISAP     RCL
sygn. SK 63/12 (DOC) Pobierz 265216 bajtów.     (PDF) Pobierz 506028 bajtów.
147 - Wyrok z dnia 2015-10-14
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Z.U. 2015 / 9A / 147
M.P. 2015..1045 z dnia 2015-10-23     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/15 (DOC) Pobierz 409600 bajtów.     (PDF) Pobierz 540311 bajtów.
148 - Wyrok z dnia 2015-10-21
Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary
Z.U. 2015 / 9A / 148
Dz.U. 2015..1742 z dnia 2015-10-20     ISAP     RCL
sygn. P 32/12 (DOC) Pobierz 473088 bajtów.     (PDF) Pobierz 578241 bajtów.
149 - Wyrok z dnia 2015-10-22
Przewlekłość postępowania sądowego
Z.U. 2015 / 9A / 149
Dz.U. 2015..1785 z dnia 2015-11-04     ISAP     RCL
sygn. SK 28/14 (DOC) Pobierz 275456 bajtów.     (PDF) Pobierz 376732 bajtów.
150 - Wyrok z dnia 2015-10-27
Postępowanie karne; zasady udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu
Z.U. 2015 / 9A / 150
Dz.U. 2015..1788 z dnia 2015-11-04     ISAP     RCL
sygn. K 5/14 (DOC) Pobierz 307712 bajtów.     (PDF) Pobierz 415251 bajtów.
151 - Wyrok z dnia 2015-10-27
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; naprawienie szkody; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
Z.U. 2015 / 9A / 151
Dz.U. 2015..1791 z dnia 2015-11-04     ISAP     RCL
sygn. SK 9/13 (DOC) Pobierz 199680 bajtów.     (PDF) Pobierz 450820 bajtów.
152 - Wyrok z dnia 2015-10-28
Podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota zmniejszająca podatek
Z.U. 2015 / 9A / 152
Dz.U. 2015..1784 z dnia 2015-11-04     ISAP     RCL
sygn. K 21/14 (DOC) Pobierz 364032 bajtów.     (PDF) Pobierz 603997 bajtów.
153 - Wyrok z dnia 2015-10-28
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; pracownicy zatrudnieni za granicą u polskich pracodawców
Z.U. 2015 / 9A / 153
Dz.U. 2015..1808 z dnia 2015-11-05     ISAP     RCL
sygn. SK 9/14 (DOC) Pobierz 199680 bajtów.     (PDF) Pobierz 276409 bajtów.
154 - Wyrok z dnia 2015-10-28
Opiniowanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach rodzinnych
Z.U. 2015 / 9A / 154
Dz.U. 2015..1796 z dnia 2015-11-04     ISAP     RCL
sygn. U 6/13 (DOC) Pobierz 138240 bajtów.     (PDF) Pobierz 353156 bajtów.


POSTANOWIENIA 

155 - Postanowienie z dnia 2015-10-15
Z.U. 2015 / 9A / 155
sygn. K 54/12 (DOC) Pobierz 200704 bajtów.     (PDF) Pobierz 281739 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2015-10-21
Z.U. 2015 / 9A / 156
sygn. P 101/15 (DOC) Pobierz 121856 bajtów.     (PDF) Pobierz 196878 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2015-10-27
Z.U. 2015 / 9A / 157
sygn. SK 2/14 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 384778 bajtów.
158 - Postanowienie o kosztach z dnia 2015-10-27
Z.U. 2015 / 9A / 158
sygn. SK 2/14 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 139646 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2015-10-28
Z.U. 2015 / 9A / 159
sygn. P 65/15 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.     (PDF) Pobierz 258224 bajtów.
160 - Postanowienie z dnia 2015-10-28
Z.U. 2015 / 9A / 160
sygn. P 105/15 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 181879 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2015-10-28
Z.U. 2015 / 9A / 161
sygn. P 6/13 (DOC) Pobierz 545792 bajtów.     (PDF) Pobierz 686868 bajtów.


      Ilość: 22