O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

t1 Warszawa, 1995 t1TREŚĆ
poz.
 
1 Orzeczenie z dnia 1986-05-28
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami
Z.U. 1986 / / 2; OTK1986-1995/t1/1986/2; OTK 1986 s. 32-52
sygn. U 1/86 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 207479 bajtów.
2 Orzeczenie z dnia 1986-06-16
w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów
Z.U. 1986 / / 4; OTK1986-1995/t1/1986/4; OTK 1986 s. 59-76
sygn. U 3/86 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 183097 bajtów.
3 Orzeczenie z dnia 1986-07-14
w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
Z.U. 1986 / / 3; OTK1986-1995/t1/1986/3; OTK 1986 s. 53-58
sygn. K 1/86 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 122046 bajtów.
4 Orzeczenie z dnia 1986-10-20
w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów
Z.U. 1986 / / 6; OTK1986-1995/t1/1986/6; OTK 1986 s. 85-96
sygn. P 2/86 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 153810 bajtów.
5 Orzeczenie z dnia 1986-10-29
w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów
Z.U. 1986 / / 5; OTK1986-1995/t1/1986/5; OTK 1986 s. 77-84
sygn. U 2/86 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 131856 bajtów.
6 Orzeczenie z dnia 1986-11-05
w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych
Z.U. 1986 / / 1; OTK1986-1995/t1/1986/1; OTK 1986 s. 7-31
sygn. U 5/86 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 229197 bajtów.
7 Postanowienie z dnia 1986-12-03
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w biurach naczelnych i centralnych organów spółdzielczych oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych)
Z.U. 1986 / / 7; OTK1986-1995/t1/1986/7; OTK 1986 s. 97-99
sygn. U 4/86 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 102987 bajtów.
8 Orzeczenie z dnia 1987-03-03
w sprawie określania limitów przyjęć, zakresu egzaminu wstępnego oraz zasad przyznawania punktów dodatkowych w akademiach medycznych
Z.U. 1987 / / 2; OTK1986-1995/t1/1987/2; OTK 1987 s. 20-32
sygn. P 2/87 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 149033 bajtów.
9 Postanowienie z dnia 1987-04-01
Z.U. 1987 / / 4; OTK1986-1995/t1/1987/4
sygn. K 1A/87 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 107236 bajtów.
10 Orzeczenie z dnia 1987-04-22
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin
Z.U. 1987 / / 3; OTK1986-1995/t1/1987/3; OTK 1987 s. 33-56
sygn. K 1/87 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.     (PDF) Pobierz 195885 bajtów.
11 Orzeczenie z dnia 1987-06-10
Z.U. 1987 / / 1; OTK1986-1995/t1/1987/1
sygn. P 1/87 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 154693 bajtów.
12 Postanowienie z dnia 1987-09-21
w sprawie umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej
Z.U. 1987 / / 5; OTK1986-1995/t1/1987/5; OTK 1987 s. 61-66
sygn. P 3/87 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 110832 bajtów.
13 Postanowienie z dnia 1987-09-30
w sprawie uprawnień związków zawodowych
Z.U. 1987 / / 8; OTK1986-1995/t1/1987/8; OTK 1987 s. 76-78
sygn. T 2/87 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 114282 bajtów.
14 Postanowienie z dnia 1987-10-13
Z.U. 1987 / / 6; OTK1986-1995/t1/1987/6
sygn. P 4/87 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 106732 bajtów.
15 Postanowienie z dnia 1987-10-28
Z.U. 1987 / / 7; OTK1986-1995/t1/1987/7
sygn. P 5/87 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 99773 bajtów.
16 Postanowienie z dnia 1987-12-14
Z.U. 1987 / / 9; OTK1986-1995/t1/1987/9
sygn. T 2A/87 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 109426 bajtów.
17 Postanowienie z dnia 1988-01-20
w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990
Z.U. 1988 / / 9; OTK1986-1995/t1/1988/9; OTK 1988 s. 131-138
sygn. U 1/87 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 127441 bajtów.
18 Postanowienie z dnia 1988-01-20
Z.U. 1988 / / 10; OTK1986-1995/t1/1988/10
sygn. Uw 6/87 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 101107 bajtów.
19 Postanowienie z dnia 1988-01-29
Z.U. 1988 / / 11; OTK1986-1995/t1/1988/11
sygn. U 2/87 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 101051 bajtów.
20 Postanowienie z dnia 1988-03-02
Z.U. 1988 / / 12; OTK1986-1995/t1/1988/12
sygn. Uw 4/87 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 101980 bajtów.
21 Orzeczenie z dnia 1988-03-09
Z.U. 1988 / / 1; OTK1986-1995/t1/1988/1
sygn. U 7/87 (DOC) Pobierz 133632 bajtów.     (PDF) Pobierz 190466 bajtów.
22 Postanowienie z dnia 1988-07-27
Z.U. 1988 / / 13; OTK1986-1995/t1/1988/13
sygn. P 1/88 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 103336 bajtów.
23 Postanowienie z dnia 1988-08-17
Z.U. 1988 / / 14; OTK1986-1995/t1/1988/14
sygn. Uw 3/87 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 112139 bajtów.
24 Postanowienie z dnia 1988-08-30
Z.U. 1988 / / 15; OTK1986-1995/t1/1988/15
sygn. Uw 6/88 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 122163 bajtów.
25 Orzeczenie z dnia 1988-09-07
Z.U. 1988 / / 2; OTK1986-1995/t1/1988/2
sygn. Uw 3/88 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 125899 bajtów.
26 Orzeczenie z dnia 1988-09-20
Z.U. 1988 / / 3; OTK1986-1995/t1/1988/3
sygn. Uw 6/88 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 139503 bajtów.
27 Orzeczenie z dnia 1988-10-05
w sprawie zasad prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
Z.U. 1988 / / 4; OTK1986-1995/t1/1988/4; OTK 1988 s. 41-57
sygn. U 8/88 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 173023 bajtów.
28 Postanowienie z dnia 1988-10-11
Z.U. 1988 / / 16; OTK1986-1995/t1/1988/16
sygn. Uw 5/87 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 97711 bajtów.
29 Orzeczenie z dnia 1988-10-19
w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wolnych od podatku
Z.U. 1988 / / 5; OTK1986-1995/t1/1988/5; OTK 1988 s. 58-80
sygn. Uw 4/88 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 211469 bajtów.
30 Postanowienie z dnia 1988-10-26
Z.U. 1988 / / 17; OTK1986-1995/t1/1988/17
sygn. U 7/88 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 91795 bajtów.
31 Postanowienie z dnia 1988-11-16
Z.U. 1988 / / 18; OTK1986-1995/t1/1988/18
sygn. U 11/88 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 102408 bajtów.
32 Orzeczenie z dnia 1988-11-30
w sprawie zaopatrzenie emerytalnego pracowników i ich rodzin (Uwaga! S 1/89 z 18.01.1989)
Z.U. 1988 / / 6; OTK1986-1995/t1/1988/6; OTK 1988 s. 81-107
sygn. K 1/88 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.     (PDF) Pobierz 214766 bajtów.
33 Postanowienie z dnia 1988-12-13
Z.U. 1988 / / 19; OTK1986-1995/t1/1988/19
sygn. U 12/88 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 121716 bajtów.
34 Orzeczenie z dnia 1988-12-14
w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów (Uwaga! S 3/89 z 14.03.1989)
Z.U. 1988 / / 7; OTK1986-1995/t1/1988/7; OTK 1988 s. 108-114
sygn. P 2/88 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 129039 bajtów.
35 Orzeczenie z dnia 1988-12-20
w sprawie regulaminu weryfikacyjnego ZboWiD
Z.U. 1988 / / 8; OTK1986-1995/t1/1988/8; OTK 1988 s. 115-130
sygn. U 10/88 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 170362 bajtów.
36 Postanowienie z dnia 1988-12-31
Z.U. 1988 / / 20; OTK1986-1995/t1/1988/20
sygn. U 13/88 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 106062 bajtów.
37 Postanowienie z dnia 1988-12-31
Z.U. 1988 / / 21; OTK1986-1995/t1/1988/21
sygn. Uw 5/88 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 94998 bajtów.


      Ilość: 37