O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO

t2 Warszawa, 1995 t2TREĤĈ
poz.
 
1 Postanowienie z dnia 1989-01-18
Z.U. 1989 / / 16; OTK1986-1995/t2/1989/16
sygn. U 17/88 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 97494 bajtów.
2 Postanowienie z dnia 1989-01-18
Sygnalizacja w sprawie K 1/88 z 30.11.1988
Z.U. 1989 / / 26; OTK1986-1995/t2/1989/26
sygn. S 1/89 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 117936 bajtów.
3 Postanowienie z dnia 1989-02-08
Sygnalizacja w sprawie U 18/88 z 8.02.1989
Z.U. 1989 / / 27; OTK1986-1995/t2/1989/27
sygn. S 2/89 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 100415 bajtów.
4 Postanowienie z dnia 1989-02-08
(Uwaga! S 2/89 z 8.02.1989)
Z.U. 1989 / / 17; OTK1986-1995/t2/1989/17
sygn. U 18/88 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 103083 bajtów.
5 Orzeczenie z dnia 1989-02-22
(Uwaga! S 4/89 z 15.03.1989)
Z.U. 1989 / / 11; OTK1986-1995/t2/1989/11
sygn. U 19/88 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 141053 bajtów.
6 Postanowienie z dnia 1989-03-01
Z.U. 1989 / / 14; OTK1986-1995/t2/1989/14
sygn. U 14/88 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 112466 bajtów.
7 Postanowienie z dnia 1989-03-02
Z.U. 1989 / / 18; OTK1986-1995/t2/1989/18
sygn. U 20/88 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 115004 bajtów.
8 Postanowienie z dnia 1989-03-14
Sygnalizacja w sprawie P 2/88 z 14.12.1988
Z.U. 1989 / / 28; OTK1986-1995/t2/1989/28
sygn. S 3/89 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 103184 bajtów.
9 Postanowienie z dnia 1989-03-15
Z.U. 1989 / / 13; OTK1986-1995/t2/1989/13
sygn. Uw 9/88 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 67166 bajtów.
10 Postanowienie z dnia 1989-03-15
Sygnalizacja w sprawie U 19/88 z 22.02.1989
Z.U. 1989 / / 29; OTK1986-1995/t2/1989/29
sygn. S 4/89 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 101639 bajtów.
11 Orzeczenie z dnia 1989-04-05
(Uwaga! S 5/89 z 5.04.1989)
Z.U. 1989 / / 12; OTK1986-1995/t2/1989/12
sygn. Uw 20/88 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 154675 bajtów.
12 Postanowienie z dnia 1989-04-05
Sygnalizacja w sprawie Uw 20/88 z 5.04.1989
Z.U. 1989 / / 30; OTK1986-1995/t2/1989/30
sygn. S 5/89 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 100865 bajtów.
13 Postanowienie z dnia 1989-04-12
Sygnalizacja w sprawie Uw 9/88 z 12.04.1989
Z.U. 1989 / / 31; OTK1986-1995/t2/1989/31
sygn. S 6/89 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 100863 bajtów.
14 Orzeczenie z dnia 1989-04-12
(Uwaga! S 6/89 z 12.04.1989)
Z.U. 1989 / / 9; OTK1986-1995/t2/1989/9
sygn. Uw 9/88 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 148528 bajtów.
15 Postanowienie z dnia 1989-04-19
Z.U. 1989 / / 15; OTK1986-1995/t2/1989/15
sygn. U 16/88 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 104847 bajtów.
16 Orzeczenie z dnia 1989-05-09
Z.U. 1989 / / 3; OTK1986-1995/t2/1989/3
sygn. Kw 1/89 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 242970 bajtów.
17 Orzeczenie z dnia 1989-05-31
w sprawie gospodarki gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoĥci
Z.U. 1989 / / 1; OTK1986-1995/t2/1989/1; OTK 1989 s. 9-22
sygn. K 2/88 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 161028 bajtów.
18 Orzeczenie z dnia 1989-06-07
Z.U. 1989 / / 10; OTK1986-1995/t2/1989/10
sygn. U 15/88 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 162237 bajtów.
19 Postanowienie z dnia 1989-09-20
Z.U. 1989 / / 19; OTK1986-1995/t2/1989/19
sygn. U 1/89 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 105554 bajtów.
20 Postanowienie z dnia 1989-09-25
Z.U. 1989 / / 22; OTK1986-1995/t2/1989/22
sygn. U 5/89 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 98645 bajtów.
21 Orzeczenie z dnia 1989-09-26
Z.U. 1989 / / 5; OTK1986-1995/t2/1989/5
sygn. K 3/89 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 144964 bajtów.
22 Postanowienie z dnia 1989-09-26
Z.U. 1989 / / 21; OTK1986-1995/t2/1989/21
sygn. U 4/89 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 101870 bajtów.
23 Orzeczenie z dnia 1989-09-27
Z.U. 1989 / / 4; OTK1986-1995/t2/1989/4
sygn. K 2/89 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 141366 bajtów.
24 Orzeczenie z dnia 1989-10-04
w sprawie mieszkañ funkcyjnych
Z.U. 1989 / / 2; OTK1986-1995/t2/1989/2; OTK 1989 s. 23-42
sygn. K 3/88 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 187338 bajtów.
25 Orzeczenie z dnia 1989-10-11
Z.U. 1989 / / 6; OTK1986-1995/t2/1989/6
sygn. K 4/89 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 111714 bajtów.
26 Orzeczenie z dnia 1989-10-24
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego górników i ich rodzin
Z.U. 1989 / / 7; OTK1986-1995/t2/1989/7; OTK 1989 s. 100-111
sygn. K 6/89 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 143122 bajtów.
27 Postanowienie z dnia 1989-10-24
Z.U. 1989 / / 20; OTK1986-1995/t2/1989/20
sygn. U 2/89 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 142855 bajtów.
28 Orzeczenie z dnia 1989-11-08
w sprawie ubezpieczenia spo³ecznego rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin (Uwaga! S 7/89 z 22.11.1989)
Z.U. 1989 / / 8; OTK1986-1995/t2/1989/8; OTK 1989 s. 112-126
sygn. K 7/89 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 163787 bajtów.
29 Postanowienie z dnia 1989-11-22
Sygnalizacja w sprawie K 7/89 z 8.11.1989
Z.U. 1989 / / 32; OTK1986-1995/t2/1989/32
sygn. S 7/89 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 110370 bajtów.
30 Postanowienie z dnia 1989-11-28
Z.U. 1989 / / 25; OTK1986-1995/t2/1989/25
sygn. U 9/89 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 99653 bajtów.
31 Postanowienie z dnia 1989-12-18
Z.U. 1989 / / 23; OTK1986-1995/t2/1989/23
sygn. U 6/89 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 128152 bajtów.
32 Postanowienie z dnia 1989-12-28
Z.U. 1989 / / 24; OTK1986-1995/t2/1989/24
sygn. U 8/89 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 101883 bajtów.
33 Postanowienie z dnia 1990-02-14
Z.U. 1990 / / 18; OTK1986-1995/t2/1990/18
sygn. U 11/89 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 124217 bajtów.
34 Postanowienie z dnia 1990-02-20
Z.U. 1990 / / 16; OTK1986-1995/t2/1990/16
sygn. U 7/89 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 123520 bajtów.
35 Orzeczenie z dnia 1990-03-06
(Uwaga! S 1/90 z 14.03.1990)
Z.U. 1990 / / 1; OTK1986-1995/t2/1990/1
sygn. K 5/89 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 129985 bajtów.
36 Postanowienie z dnia 1990-03-14
Sygnalizacja w sprawie K 5/89 z 6.03.1990
Z.U. 1990 / / 31; OTK1986-1995/t2/1990/31
sygn. S 1/90 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 124607 bajtów.
37 Uchwa³a z dnia 1990-04-04
Z.U. 1990 / / 28; OTK1986-1995/t2/1990/28
Dz.U. 1990.27.158 z dnia 1990-04-26     ISAP     RCL
sygn. W 5/89 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 127599 bajtów.
38 Postanowienie z dnia 1990-04-11
Z.U. 1990 / / 12; OTK1986-1995/t2/1990/12
sygn. K 3/90 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 105647 bajtów.
39 Uchwa³a z dnia 1990-05-02
Z.U. 1990 / / 25; OTK1986-1995/t2/1990/25
Dz.U. 1990.31.189 z dnia 1990-05-14     ISAP     RCL
sygn. W 2/89 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 138125 bajtów.
40 Orzeczenie z dnia 1990-05-08
Z.U. 1990 / / 2; OTK1986-1995/t2/1990/2
sygn. K 1/90 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 134826 bajtów.
41 Postanowienie z dnia 1990-05-15
Z.U. 1990 / / 17; OTK1986-1995/t2/1990/17
sygn. U 10/89 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 125665 bajtów.
42 Postanowienie z dnia 1990-05-22
Z.U. 1990 / / 20; OTK1986-1995/t2/1990/20
sygn. U 15/89 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 117271 bajtów.
43 Postanowienie z dnia 1990-05-23
Z.U. 1990 / / 19; OTK1986-1995/t2/1990/19
sygn. U 14/89 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 122859 bajtów.
44 Uchwa³a z dnia 1990-05-31
Z.U. 1990 / / 24; OTK1986-1995/t2/1990/24
Dz.U. 1990.39.229 z dnia 1990-06-21     ISAP     RCL
sygn. W 1/89 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 164959 bajtów.
45 Postanowienie z dnia 1990-06-13
Z.U. 1990 / / 15; OTK1986-1995/t2/1990/15
sygn. P 1/89 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 105521 bajtów.
46 Orzeczenie z dnia 1990-06-19
Z.U. 1990 / / 3; OTK1986-1995/t2/1990/3
sygn. K 2/90 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 124640 bajtów.
47 Orzeczenie z dnia 1990-07-24
Z.U. 1990 / / 4; OTK1986-1995/t2/1990/4
sygn. K 5/90 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 120730 bajtów.
48 Postanowienie z dnia 1990-07-31
Z.U. 1990 / / 29; OTK1986-1995/t2/1990/29
sygn. W 1/90 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 119319 bajtów.
49 Orzeczenie z dnia 1990-08-22
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin (Uwaga! S 2/90 z 11.09.1990)
Z.U. 1990 / / 5; OTK1986-1995/t2/1990/5; OTK 1990 s. 42-58
sygn. K 7/90 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 173463 bajtów.
50 Postanowienie z dnia 1990-09-11
Sygnalizacja w sprawie K 7/90 z 22.08.1990
Z.U. 1990 / / 32; OTK1986-1995/t2/1990/32
sygn. S 2/90 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 132378 bajtów.
51 Uchwa³a z dnia 1990-09-12
w sprawie ustalenia powszechnie obowiħzujħcej wyk³adni ustawy o amnestii
Z.U. 1990 / / 30; OTK1986-1995/t2/1990/30; OTK 1990 s. 191-195
Dz.U. 1990.64.384 z dnia 1990-09-24     ISAP     RCL
sygn. W 2/90 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 137391 bajtów.
52 Orzeczenie z dnia 1990-09-13
w sprawie zwolnienia z op³at za us³ugi bankowe
Z.U. 1990 / / 10; OTK1986-1995/t2/1990/10; OTK 1990 s. 97-103
sygn. U 4/90 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 143970 bajtów.
53 Uchwa³a z dnia 1990-09-18
Z.U. 1990 / / 27; OTK1986-1995/t2/1990/27
Dz.U. 1990.66.395 z dnia 1990-09-29     ISAP     RCL
sygn. W 4/89 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 144210 bajtów.
54 Postanowienie z dnia 1990-09-19
Z.U. 1990 / / 21; OTK1986-1995/t2/1990/21
sygn. U 3/90 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 126947 bajtów.
55 Uchwa³a z dnia 1990-09-19
Z.U. 1990 / / 26; OTK1986-1995/t2/1990/26
Dz.U. 1990.66.396 z dnia 1990-09-29     ISAP     RCL
sygn. W 3/89 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 149402 bajtów.
56 Postanowienie z dnia 1990-10-03
Z.U. 1990 / / 13; OTK1986-1995/t2/1990/13
sygn. K 4/90 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 110408 bajtów.
57 Orzeczenie z dnia 1990-10-23
w sprawie przetargowego trybu sprzedaży pañstwowych nieruchomoĥci
Z.U. 1990 / / 9; OTK1986-1995/t2/1990/9; OTK 1990 s. 85-96
sygn. U 1/90 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 181797 bajtów.
58 Postanowienie z dnia 1990-11-14
Z.U. 1990 / / 23; OTK1986-1995/t2/1990/23
sygn. U 6/90 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 121157 bajtów.
59 Postanowienie z dnia 1990-11-20
Z.U. 1990 / / 22; OTK1986-1995/t2/1990/22
sygn. U 5/90 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 134261 bajtów.
60 Orzeczenie z dnia 1990-12-04
w sprawie zasad realizacji przedp³at na samochody osobowe
Z.U. 1990 / / 7; OTK1986-1995/t2/1990/7; OTK 1990 s. 66-78
sygn. K 12/90 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 181293 bajtów.
61 Orzeczenie z dnia 1990-12-11
Z.U. 1990 / / 6; OTK1986-1995/t2/1990/6
sygn. K 9/90 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 148351 bajtów.
62 Orzeczenie z dnia 1990-12-18
Z.U. 1990 / / 8; OTK1986-1995/t2/1990/8
sygn. U 13/89 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 142683 bajtów.
63 Postanowienie z dnia 1990-12-31
Z.U. 1990 / / 11; OTK1986-1995/t2/1990/11
sygn. K 8/89 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 110640 bajtów.
64 Postanowienie z dnia 1990-12-31
Z.U. 1990 / / 14; OTK1986-1995/t2/1990/14
sygn. K 8/90 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 99243 bajtów.


      Iloĥĉ: 64