O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO

t3 Warszawa, 1995 t3TREĤĈ
poz.
 
1 Orzeczenie z dnia 1991-01-08
Z.U. 1991 / / 6; OTK1986-1995/t3/1991/6
sygn. P 1/90 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 179874 bajtów.
2 Orzeczenie z dnia 1991-01-15
w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy
Z.U. 1991 / / 8; OTK1986-1995/t3/1991/8; OTK 1991 s. 134-141
sygn. U 8/90 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 158488 bajtów.
3 Uchwa³a z dnia 1991-01-23
Z.U. 1991 / / 17; OTK1986-1995/t3/1991/17
Dz.U. 1991.11.45 z dnia 1991-02-06     ISAP     RCL
sygn. W 4/90 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 140240 bajtów.
4 Orzeczenie z dnia 1991-01-28
Z.U. 1991 / / 3; OTK1986-1995/t3/1991/3
sygn. K 13/90 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 156092 bajtów.
5 Orzeczenie z dnia 1991-01-30
w sprawie powrotu nauczania religii do szko³y (Uwaga! S 1/91 z 13.02.1991)
Z.U. 1991 / / 2; OTK1986-1995/t3/1991/2; OTK 1991 s. 27-72
sygn. K 11/90 (DOC) Pobierz 158208 bajtów.     (PDF) Pobierz 479873 bajtów.
6 Orzeczenie z dnia 1991-02-04
w sprawie ksiħg rozrachunkowych
Z.U. 1991 / / 7; OTK1986-1995/t3/1991/7; OTK 1991 s. 116-133
sygn. U 2/90 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 207284 bajtów.
7 Postanowienie z dnia 1991-02-05
Z.U. 1991 / / 11; OTK1986-1995/t3/1991/11
sygn. K 10/90 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 103721 bajtów.
8 Orzeczenie z dnia 1991-02-12
Z.U. 1991 / / 1; OTK1986-1995/t3/1991/1
sygn. K 6/90 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 197512 bajtów.
9 Postanowienie z dnia 1991-02-13
Z.U. 1991 / / 12; OTK1986-1995/t3/1991/12
sygn. K 14/90 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 109703 bajtów.
10 Postanowienie z dnia 1991-02-13
(Uwaga! S 2/91 z 13.02.1991)
Z.U. 1991 / / 27; OTK1986-1995/t3/1991/27
sygn. W 3/90 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 163433 bajtów.
11 Postanowienie z dnia 1991-02-13
Sygnalizacja w sprawie K 11/90 z 30.01.1991
Z.U. 1991 / / 29; OTK1986-1995/t3/1991/29
sygn. S 1/91 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 103867 bajtów.
12 Postanowienie z dnia 1991-02-13
Sygnalizacja w sprawie W 3/90 z 13.02.1991
Z.U. 1991 / / 30; OTK1986-1995/t3/1991/30
sygn. S 2/91 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 145018 bajtów.
13 Uchwa³a z dnia 1991-02-20
Z.U. 1991 / / 18; OTK1986-1995/t3/1991/18
Dz.U. 1991.20.88 z dnia 1991-03-15     ISAP     RCL
sygn. W 5/90 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 157304 bajtów.
14 Orzeczenie z dnia 1991-04-09
w sprawie prowadzenia dzia³alnoĥci gospodarczej polegajħcej na kupnie i sprzedaży wartoĥci dewizowych (Uwaga! S 3/91 z 24.04.1991)
Z.U. 1991 / / 9; OTK1986-1995/t3/1991/9; OTK 1991 s. 142-148
sygn. U 9/90 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 149920 bajtów.
15 Postanowienie z dnia 1991-04-24
(Uwaga! S 4/91 oraz S 5/91 z 24.04.1991)
Z.U. 1991 / / 15; OTK1986-1995/t3/1991/15
sygn. U 1/91 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 127946 bajtów.
16 Postanowienie z dnia 1991-04-24
Sygnalizacja w sprawie U 9/90 z 9.04.1991
Z.U. 1991 / / 31; OTK1986-1995/t3/1991/31
sygn. S 3/91 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 119449 bajtów.
17 Postanowienie z dnia 1991-04-24
Sygnalizacja w sprawie U 1/91 z 24.04.1991
Z.U. 1991 / / 32; OTK1986-1995/t3/1991/32
sygn. S 4/91 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 121887 bajtów.
18 Postanowienie z dnia 1991-04-24
Sygnalizacja w sprawie U 1/91 z 24.04.1991
Z.U. 1991 / / 33; OTK1986-1995/t3/1991/33
sygn. S 5/91 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 129283 bajtów.
19 Orzeczenie z dnia 1991-05-28
Z.U. 1991 / / 4; OTK1986-1995/t3/1991/4
sygn. K 1/91 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 217760 bajtów.
20 Uchwa³a z dnia 1991-06-26
Z.U. 1991 / / 21; OTK1986-1995/t3/1991/21
Dz.U. 1991.62.265 z dnia 1991-07-10     ISAP     RCL
sygn. W 3/91 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 148028 bajtów.
21 Postanowienie z dnia 1991-07-30
Z.U. 1991 / / 14; OTK1986-1995/t3/1991/14
sygn. U 7/90 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 121042 bajtów.
22 Uchwa³a z dnia 1991-08-21
Z.U. 1991 / / 24; OTK1986-1995/t3/1991/24
Dz.U. 1991.81.364 z dnia 1991-09-11     ISAP     RCL
sygn. W 7/91 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 140177 bajtów.
23 Orzeczenie z dnia 1991-09-24
w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego nauczycieli akademickich
Z.U. 1991 / / 5; OTK1986-1995/t3/1991/5; OTK 1991 s. 96-103
sygn. Kw 5/91 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 156817 bajtów.
24 Postanowienie z dnia 1991-09-25
w sprawie ĥcigania i karania zbrodni stalinowskich
Z.U. 1991 / / 34; OTK1986-1995/t3/1991/34; OTK 1991 s. 290-294
sygn. S 6/91 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 144691 bajtów.
25 Uchwa³a z dnia 1991-09-25
Z.U. 1991 / / 19; OTK1986-1995/t3/1991/19
Dz.U. 1991.87.399 z dnia 1991-10-04     ISAP     RCL
sygn. W 1/91 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 155931 bajtów.
26 Uchwa³a z dnia 1991-09-25
Z.U. 1991 / / 25; OTK1986-1995/t3/1991/25
Dz.U. 1991.86.395 z dnia 1991-10-01     ISAP     RCL
sygn. W 8/91 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 138185 bajtów.
27 Postanowienie z dnia 1991-10-02
Z.U. 1991 / / 28; OTK1986-1995/t3/1991/28
sygn. W 6/91 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 144779 bajtów.
28 Uchwa³a z dnia 1991-10-02
Z.U. 1991 / / 26; OTK1986-1995/t3/1991/26
Dz.U. 1991.90.407 z dnia 1991-10-11     ISAP     RCL
sygn. W 9/91 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 138839 bajtów.
29 Uchwa³a z dnia 1991-11-06
Z.U. 1991 / / 23; OTK1986-1995/t3/1991/23
Dz.U. 1991.105.456 z dnia 1991-11-19     ISAP     RCL
sygn. W 5/91 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 133921 bajtów.
30 Uchwa³a z dnia 1991-11-06
Z.U. 1991 / / 20; OTK1986-1995/t3/1991/20
Dz.U. 1991.112.490 z dnia 1991-12-06     ISAP     RCL
sygn. W 2/91 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 215355 bajtów.
31 Postanowienie z dnia 1991-11-27
Z.U. 1991 / / 13; OTK1986-1995/t3/1991/13
sygn. U 12/89 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 131627 bajtów.
32 Postanowienie z dnia 1991-11-27
Z.U. 1991 / / 16; OTK1986-1995/t3/1991/16
sygn. U 3/91 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 120519 bajtów.
33 Uchwa³a z dnia 1991-12-04
Z.U. 1991 / / 22; OTK1986-1995/t3/1991/22
Dz.U. 1991.116.507 z dnia 1991-12-16     ISAP     RCL
sygn. W 4/91 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 166061 bajtów.
34 Orzeczenie z dnia 1991-12-17
w sprawie op³at za gospodarcze korzystanie ze ĥrodowiska
Z.U. 1991 / / 10; OTK1986-1995/t3/1991/10; OTK 1991 s. 276-281
sygn. U 2/91 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 178681 bajtów.
35 Orzeczenie z dnia 1992-01-07
w sprawie ustawy o Straży Granicznej
Z.U. 1992 / / 5; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/5; OTK 1992 cz. I s. 76-84
sygn. K 8/91 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 120417 bajtów.
36 Postanowienie z dnia 1992-01-08
Z.U. 1992 / / 16; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/16
sygn. U 7/91 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81345 bajtów.
37 Orzeczenie z dnia 1992-01-21
w sprawie zwolnieñ od podatku obrotowego inwalidów sprowadzajħcych z zagranicy samochody osobowe ogólnego przeznaczenia
Z.U. 1992 / / 9; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/9; OTK 1992 cz. I s. 165-174
sygn. U 4/91 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 127302 bajtów.
38 Orzeczenie z dnia 1992-01-29
w sprawie zmiany ustawy budżetowej na 1991 rok i wynagrodzeniach w sferze budżetowej
Z.U. 1992 / / 8; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/8; OTK 1992 cz. I s. 149-164
sygn. K 15/91 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 146303 bajtów.
39 Uchwa³a z dnia 1992-01-29
Z.U. 1992 / / 20; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/20
Dz.U. 1992.12.52 z dnia 1992-02-07     ISAP     RCL
sygn. W 14/91 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 111999 bajtów.
40 Orzeczenie z dnia 1992-02-04
Z.U. 1992 / / 10; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/10
sygn. U 5/91 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 103282 bajtów.
41 Orzeczenie z dnia 1992-02-11
w sprawie rent i emerytur
Z.U. 1992 / / 7; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/7; OTK 1992 cz. I s. 93-148
sygn. K 14/91 (DOC) Pobierz 200192 bajtów.     (PDF) Pobierz 326932 bajtów.
42 Orzeczenie z dnia 1992-02-25
Z.U. 1992 / / 1; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/1
sygn. K 3/91 (DOC) Pobierz 108032 bajtów.     (PDF) Pobierz 213122 bajtów.
43 Orzeczenie z dnia 1992-02-25
Z.U. 1992 / / 2; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/2
sygn. K 4/91 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 156779 bajtów.
44 Orzeczenie z dnia 1992-03-10
Z.U. 1992 / / 4; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/4
sygn. K 7/91 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 101115 bajtów.
45 Orzeczenie z dnia 1992-03-16
sprawie zasad i trybu rozliczeñ w razie zwrotu wyw³aszczonych nieruchomoĥci
Z.U. 1992 / / 11; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/11; OTK 1992 cz. I s. 179-189
sygn. U 6/91 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 132684 bajtów.
46 Orzeczenie z dnia 1992-03-23
Z.U. 1992 / / 3; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/3
sygn. K 6/91 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 129411 bajtów.
47 Uchwa³a z dnia 1992-03-25
Z.U. 1992 / / 21; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/21
Dz.U. 1992.36.159 z dnia 1992-04-24     ISAP     RCL
sygn. W 2/92 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 123362 bajtów.
48 Postanowienie z dnia 1992-03-25
Z.U. 1992 / / 14; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/14
sygn. K 11/91 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 106855 bajtów.
49 Orzeczenie z dnia 1992-05-11
Z.U. 1992 / / 6; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/6
sygn. K 9/91 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 112260 bajtów.
50 Postanowienie z dnia 1992-06-09
Z.U. 1992 / / 15; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/15
sygn. K 12/91 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92185 bajtów.
51 Postanowienie z dnia 1992-06-10
Z.U. 1992 / / 17; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/17
sygn. U 2/92 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96214 bajtów.
52 Uchwa³a z dnia 1992-06-10
Z.U. 1992 / / 19; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/19
Dz.U. 1992.52.249 z dnia 1992-07-08     ISAP     RCL
sygn. W 12/91 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 105010 bajtów.
53 Orzeczenie z dnia 1992-06-16
Z.U. 1992 / / 12; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/12
sygn. U 3/92 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 109852 bajtów.
54 Orzeczenie z dnia 1992-06-19
w sprawie dopuszczalnoĥci badania konstytucyjnoĥci uchwa³ Sejmu
Z.U. 1992 / / 13; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/13; OTK 1992 cz. I s. 196-213
sygn. U 6/92 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 163506 bajtów.
55 Uchwa³a z dnia 1992-06-24
Z.U. 1992 / / 18; OTK1986-1995/t3/1992/cz1/18
Dz.U. 1992.52.250 z dnia 1992-07-08     ISAP     RCL
sygn. W 11/91 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 185571 bajtów.
56 Orzeczenie z dnia 1992-08-20
Z.U. 1992 / / 22; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/22
sygn. K 4/92 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 146640 bajtów.
57 Postanowienie z dnia 1992-09-02
Z.U. 1992 / / 28; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/28
sygn. U 5/92 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 94603 bajtów.
58 Postanowienie z dnia 1992-09-30
Z.U. 1992 / / 29; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/29
sygn. U 9/92 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 88339 bajtów.
59 Uchwa³a z dnia 1992-09-30
Z.U. 1992 / / 32; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/32
Dz.U. 1992.75.376 z dnia 1992-10-12     ISAP     RCL
sygn. W 5/92 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 110377 bajtów.
60 Postanowienie z dnia 1992-10-07
Z.U. 1992 / / 38; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/38
sygn. U 1/92 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.     (PDF) Pobierz 224875 bajtów.
61 Uchwa³a z dnia 1992-10-15
Z.U. 1992 / / 33; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/33
Dz.U. 1992.79.404 z dnia 1992-10-27     ISAP     RCL
sygn. W 10/92 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124345 bajtów.
62 Orzeczenie z dnia 1992-10-20
w sprawie ustawy o cudzoziemcach
Z.U. 1992 / / 23; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/23; OTK 1992 cz. II s. 27-50
sygn. K 1/92 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 198725 bajtów.
63 Orzeczenie z dnia 1992-11-03
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin
Z.U. 1992 / / 24; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/24; OTK 1992 s. 51-56
sygn. K 12/92 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 106860 bajtów.
64 Orzeczenie z dnia 1992-11-17
w sprawie zgodnoĥci regulaminu parlamentarnego z Konstytucjħ
Z.U. 1992 / / 25; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/25; OTK 1992 cz. II s. 57-74
sygn. U 14/92 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 150663 bajtów.
65 Postanowienie z dnia 1992-11-18
Z.U. 1992 / / 35; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/35
sygn. W 8/92 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 104554 bajtów.
66 Uchwa³a z dnia 1992-11-18
Z.U. 1992 / / 34; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/34
Dz.U. 1992.87.442 z dnia 1992-11-27     ISAP     RCL
sygn. W 7/92 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 114155 bajtów.
67 Postanowienie z dnia 1992-11-30
Z.U. 1992 / / 30; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/30
sygn. U 13/92 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 86735 bajtów.
68 Postanowienie z dnia 1992-12-07
Z.U. 1992 / / 31; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/31
sygn. U 11/92 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88049 bajtów.
69 Orzeczenie z dnia 1992-12-08
Z.U. 1992 / / 26; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/26
sygn. K 3/92 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 143893 bajtów.
70 Uchwa³a z dnia 1992-12-09
w sprawie zmiany ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoĥci
Z.U. 1992 / / 36; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/36; OTK 1992 cz. II s. 135-140
Dz.U. 1992.97.487 z dnia 1992-12-22     ISAP     RCL
sygn. W 10/91 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 108467 bajtów.
71 Uchwa³a z dnia 1992-12-09
w sprawie ustawy o samorzħdzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorzħdowych
Z.U. 1992 / / 37; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/37; OTK 1992 cz. II s. 141-156
Dz.U. 1992.97.486 z dnia 1992-12-22     ISAP     RCL
sygn. W 13/91 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 186150 bajtów.
72 Postanowienie z dnia 1992-12-15
Sygnalizacja w sprawie K 6/92 z 15.12.1992
Z.U. 1992 / / 39; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/39
sygn. S 2/92 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 89172 bajtów.
73 Orzeczenie z dnia 1992-12-15
w sprawie wydawania regulaminów bankowych (Uwaga! S 2/92 z 15.12.1992)
Z.U. 1992 / / 27; OTK1986-1995/t3/1992/cz2/27; OTK 1992 cz. II s. 90-96
sygn. K 6/92 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 109243 bajtów.


      Iloĥĉ: 73