O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO

t4 Warszawa, 1995 t4TREĤĈ
poz.
 
1 Postanowienie z dnia 1992-05-20
wystħpienie z wstêpnym wnioskiem o pociħgniêcie do odpowiedzialnoĥci konstytucyjnej
Z.U. 1993 / / 19; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/19;
sygn. Bez_Sygn. 0/92 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 107018 bajtów.
2 Uchwa³a z dnia 1993-01-06
Z.U. 1993 / / 12; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/12;
Dz.U. 1993.5.28 z dnia 1993-01-20     ISAP     RCL
sygn. W 9/92 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 111972 bajtów.
3 Orzeczenie z dnia 1993-01-12
(Uwaga! S 1/93 z 20.01.1993)
Z.U. 1993 / / 1; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/1
sygn. U 4/92 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 117508 bajtów.
4 Postanowienie z dnia 1993-01-20
Sygnalizacja w sprawie U 4/92 z 12.01.1993
Z.U. 1993 / / 18; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/18;
sygn. S 1/93 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 90141 bajtów.
5 Orzeczenie z dnia 1993-01-26
w sprawie regulaminu Sejmu RP
Z.U. 1993 / / 2; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/2; OTK 1993 cz. I s. 19-36
sygn. U 10/92 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 192910 bajtów.
6 Orzeczenie z dnia 1993-02-02
w sprawie postêpowania w przypadkach szkód w majħtku resortu spraw wewnêtrznych
Z.U. 1993 / / 3; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/3; OTK 1993 cz. I s. 37-42
sygn. P 4/92 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 113118 bajtów.
7 Postanowienie z dnia 1993-02-03
Z.U. 1993 / / 13; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/13;
sygn. W 11/92 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 89688 bajtów.
8 Orzeczenie z dnia 1993-02-16
Z.U. 1993 / / 4; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/4;
sygn. K 13/92 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 106604 bajtów.
9 Postanowienie z dnia 1993-02-17
Z.U. 1993 / / 14; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/14;
sygn. W 1/92 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 100994 bajtów.
10 Uchwa³a z dnia 1993-02-17
Z.U. 1993 / / 15; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/15;
Dz.U. 1993.17.81 z dnia 1993-03-01     ISAP     RCL
sygn. W 4/92 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 111850 bajtów.
11 Orzeczenie z dnia 1993-02-23
w sprawie ubezpieczenia spo³ecznego rolników
Z.U. 1993 / / 5; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/5; OTK 1993 cz. I s. 50-59
sygn. K 10/92 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 122904 bajtów.
12 Orzeczenie z dnia 1993-03-02
w sprawie zmian w ustawie prawo celne
Z.U. 1993 / / 6; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/6; OTK 1993 cz. I s. 60-74
sygn. K 9/92 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 154359 bajtów.
13 Orzeczenie z dnia 1993-03-17
w sprawie ustawy o izbach lekarskich
Z.U. 1993 / / 16; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/16; OTK 1993 cz. I s. 156-165
Dz.U. 1993.23.103 z dnia 1993-03-26     ISAP     RCL
sygn. W 16/92 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 124469 bajtów.
14 Uchwa³a z dnia 1993-03-29
Z.U. 1993 / / 17; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/17;
Dz.U. 1993.27.126 z dnia 1993-04-13     ISAP     RCL
sygn. W 13/92 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 104680 bajtów.
15 Orzeczenie z dnia 1993-04-06
Z.U. 1993 / / 7; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/7;
sygn. K 7/92 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 118479 bajtów.
16 Orzeczenie z dnia 1993-04-20
Z.U. 1993 / / 8; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/8;
sygn. P 6/92 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 116438 bajtów.
17 Orzeczenie z dnia 1993-04-20
w sprawie gwarancji wolnoĥci sumienia i wyznania
Z.U. 1993 / / 9; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/9;
sygn. U 12/92 (DOC) Pobierz 125440 bajtów.     (PDF) Pobierz 313489 bajtów.
18 Postanowienie z dnia 1993-05-05
Z.U. 1993 / / 10; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/10;
sygn. K 19/92 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85947 bajtów.
19 Postanowienie z dnia 1993-05-19
Z.U. 1993 / / 11; OTK1986-1995/t4/1993/cz1/11;
sygn. U 16/92 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 94425 bajtów.
20 Orzeczenie z dnia 1993-06-01
Z.U. 1993 / / 20; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/20;
sygn. P 2/92 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 156729 bajtów.
21 Postanowienie z dnia 1993-06-02
w sprawie regulaminu Sejmu
Z.U. 1993 / / 21; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/21; OTK 1993 cz. II s. 235-236
sygn. U 4/93 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81971 bajtów.
22 Postanowienie z dnia 1993-06-02
Z.U. 1993 / / 22; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/22;
sygn. U 5/93 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 84493 bajtów.
23 Uchwa³a z dnia 1993-06-02
w sprawie ograniczeñ w prowadzeniu dzia³alnoĥci gospodarczej
Z.U. 1993 / / 44; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/44;
Dz.U. 1993.50.233 z dnia 1993-06-18     ISAP     RCL
sygn. W 17/92 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 137761 bajtów.
24 Postanowienie z dnia 1993-06-15
Z.U. 1993 / / 23; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/23;
sygn. U 3/93 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85856 bajtów.
25 Postanowienie z dnia 1993-06-16
Z.U. 1993 / / 24; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/24;
sygn. U 2/93 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85860 bajtów.
26 Uchwa³a z dnia 1993-06-16
w sprawie ordynacji wyborczej
Z.U. 1993 / / 45; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/45; OTK 1993 cz. II s. 433-453
Dz.U. 1993.50.234 z dnia 1993-06-18     ISAP     RCL
sygn. W 4/93 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 148947 bajtów.
27 Orzeczenie z dnia 1993-06-22
w sprawie ustawy budżetowej na rok 1991
Z.U. 1993 / / 25; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/25; OTK 1993 cz. II s. 243-252
sygn. K 1/93 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 119147 bajtów.
28 Postanowienie z dnia 1993-06-23
Z.U. 1993 / / 26; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/26;
sygn. K 3/93 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88898 bajtów.
29 Uchwa³a z dnia 1993-06-23
w sprawie samorzħdu terytorialnego
Z.U. 1993 / / 46; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/46; OTK 1993 cz. II s. 454-456
Dz.U. 1993.59.278 z dnia 1993-07-03     ISAP     RCL
sygn. W 3/92 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 103178 bajtów.
30 Uchwa³a z dnia 1993-07-07
Z.U. 1993 / / 47; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/47;
Dz.U. 1993.64.308 z dnia 1993-07-19     ISAP     RCL
sygn. W 1/93 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 116668 bajtów.
31 Orzeczenie z dnia 1993-07-13
Z.U. 1993 / / 27; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/27;
sygn. P 7/92 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 152977 bajtów.
32 Postanowienie z dnia 1993-07-14
Z.U. 1993 / / 29; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/29;
sygn. K 5/92 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 97711 bajtów.
33 Postanowienie z dnia 1993-07-14
w sprawie gwarancji wolnoĥci sumienia i wyznania
Z.U. 1993 / / 28; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/28; OTK 1993 cz. I s. 92-129
sygn. U 12/92 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 90286 bajtów.
34 Uchwa³a z dnia 1993-07-14
Z.U. 1993 / / 48; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/48;
Dz.U. 1993.66.318 z dnia 1993-07-23     ISAP     RCL
sygn. W 5/93 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 119284 bajtów.
35 Postanowienie z dnia 1993-08-17
Z.U. 1993 / / 30; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/30;
sygn. K 2/93 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87712 bajtów.
36 Orzeczenie z dnia 1993-08-24
w sprawie op³at za szczególne korzystanie z wód i urzħdzeñ wodnych
Z.U. 1993 / / 31; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/31; OTK 1993 cz. II s. 281-287
sygn. U 1/93 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 112874 bajtów.
37 Orzeczenie z dnia 1993-09-28
Z.U. 1993 / / 32; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/32;
sygn. P 2/93 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 122933 bajtów.
38 Orzeczenie z dnia 1993-09-29
w sprawie pomocy spo³ecznej
Z.U. 1993 / / 33; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/33; OTK 1993 cz. II s. 297-310
sygn. K 17/92 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 172454 bajtów.
39 Uchwa³a z dnia 1993-10-06
w sprawie ustawy o partiach politycznych (Uwaga! S 2/93 z 15.12.1993)
Z.U. 1993 / / 49; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/49; OTK 1993 cz. II s. 473-481
Dz.U. 1993.105.480 z dnia 1993-11-05     ISAP     RCL
sygn. W 15/92 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 117500 bajtów.
40 Orzeczenie z dnia 1993-10-12
Z.U. 1993 / / 34; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/34;
sygn. K 4/93 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 133625 bajtów.
41 Uchwa³a z dnia 1993-10-13
Z.U. 1993 / / 50; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/50;
Dz.U. 1993.99.457 z dnia 1993-10-21     ISAP     RCL
sygn. W 6/92 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 138630 bajtów.
42 Orzeczenie z dnia 1993-10-19
Z.U. 1993 / / 35; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/35;
sygn. K 14/92 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 136804 bajtów.
43 Uchwa³a z dnia 1993-10-20
w sprawie wyk³adni o Trybunale Konstytucyjnym
Z.U. 1993 / / 51; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/51; OTK 1993 cz. II s. 482-494
Dz.U. 1993.105.481 z dnia 1993-11-05     ISAP     RCL
sygn. W 6/93 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 144911 bajtów.
44 Orzeczenie z dnia 1993-10-26
Z.U. 1993 / / 36; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/36;
sygn. U 15/92 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 154605 bajtów.
45 Orzeczenie z dnia 1993-11-09
w sprawie niezawis³oĥci sħdów
Z.U. 1993 / / 37; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/37; OTK 1993 cz. II s. 350-367
sygn. K 11/93 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 167247 bajtów.
46 Orzeczenie z dnia 1993-11-22
Z.U. 1993 / / 38; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/38;
sygn. U 7/92 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 130179 bajtów.
47 Orzeczenie z dnia 1993-11-23
w sprawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêdħcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Z.U. 1993 / / 39; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/39; OTK 1993 cz. II s. 376-392
sygn. K 5/93 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 153058 bajtów.
48 Postanowienie z dnia 1993-11-24
Z.U. 1993 / / 40; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/40;
sygn. P 5/92 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90790 bajtów.
49 Orzeczenie z dnia 1993-11-30
Z.U. 1993 / / 41; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/41;
sygn. K 18/92 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 127600 bajtów.
50 Orzeczenie z dnia 1993-12-07
Z.U. 1993 / / 42; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/42;
sygn. K 7/93 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 111151 bajtów.
51 Orzeczenie z dnia 1993-12-14
Z.U. 1993 / / 43; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/43;
sygn. K 8/93 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 109628 bajtów.
52 Postanowienie z dnia 1993-12-15
Sygnalizacja w sprawie W 15/92 z 6.10.1993 (w sprawie ustawy o partiach politycznych)
Z.U. 1993 / / 52; OTK1986-1995/t4/1993/cz2/52; OTK 1993 cz. II s. 510-514
sygn. S 2/93 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 96869 bajtów.


      Iloĥĉ: 52