O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

t6 Warszawa, 1995 t6TREŚĆ
poz.
 
1 Orzeczenie z dnia 1995-01-10
w sprawie konstytucyjności ustawy budżetowej
Z.U. 1995 / / 1; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/1
sygn. K 16/93 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 139194 bajtów.
2 Uchwała z dnia 1995-01-11
gwarancje Skarbu Państwa z tytułu wkładów oszczędnościowych
Z.U. 1995 / / 17; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/17
Dz.U. 1995.4.24 z dnia 1995-01-17     ISAP     RCL
sygn. W 11/94 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 170412 bajtów.
3 Uchwała z dnia 1995-01-11
w sprawie wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Z.U. 1995 / / 18; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/18
Dz.U. 1995.4.23 z dnia 1995-01-17     ISAP     RCL
sygn. W 17/94 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 136047 bajtów.
4 Orzeczenie z dnia 1995-01-12
w sprawie sposobu określania wysokości odliczeń na cele mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 1995 / / 2; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/2
sygn. K 12/94 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 167277 bajtów.
5 Orzeczenie z dnia 1995-01-24
Z.U. 1995 / / 3; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/3
sygn. K 5/94 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 133739 bajtów.
6 Uchwała z dnia 1995-01-25
Z.U. 1995 / / 19; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/19
Dz.U. 1995.14.67 z dnia 1995-02-17     ISAP     RCL
sygn. W 14/94 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 129535 bajtów.
7 Orzeczenie z dnia 1995-02-21
Z.U. 1995 / / 4; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/4
sygn. U 2/94 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 132900 bajtów.
8 Postanowienie z dnia 1995-03-07
Z.U. 1995 / / 5; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/5
sygn. K 3/95 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94608 bajtów.
9 Uchwała z dnia 1995-03-07
w sprawie daty, od której rozumienie przepisu poddanego wykładni Trybunału Konstytucyjnego staje się wiążące
Z.U. 1995 / / 20; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/20
Dz.U. 1995.39.198 z dnia 1995-04-12     ISAP     RCL
sygn. W 9/94 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 173660 bajtów.
10 Uchwała z dnia 1995-03-08
Z.U. 1995 / / 21; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/21
Dz.U. 1995.39.199 z dnia 1995-04-12     ISAP     RCL
sygn. W 13/94 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 145816 bajtów.
11 Orzeczenie z dnia 1995-03-14
Z.U. 1995 / / 6; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/6
sygn. K 13/94 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 205329 bajtów.
12 Orzeczenie z dnia 1995-03-15
w sprawie podwyższenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych
Z.U. 1995 / / 7; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/7
sygn. K 1/95 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 144821 bajtów.
13 Postanowienie z dnia 1995-03-20
Z.U. 1995 / / 8; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/8
sygn. U 10/94 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91956 bajtów.
14 Orzeczenie z dnia 1995-04-04
Z.U. 1995 / / 9; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/9
sygn. K 10/94 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 122164 bajtów.
15 Uchwała z dnia 1995-04-11
Z.U. 1995 / / 22; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/22
Dz.U. 1995.48.255 z dnia 1995-05-11     ISAP     RCL
sygn. W 2/95 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 123233 bajtów.
16 Postanowienie z dnia 1995-04-24
Z.U. 1995 / / 10; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/10
sygn. K 5/95 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93927 bajtów.
17 Orzeczenie z dnia 1995-04-25
Z.U. 1995 / / 11; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/11
sygn. U 9/94 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 119354 bajtów.
18 Orzeczenie z dnia 1995-04-26
ustawowe ograniczenia swobody działalności gospodarczej
Z.U. 1995 / / 12; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/12
sygn. K 11/94 (DOC) Pobierz 97280 bajtów.     (PDF) Pobierz 162162 bajtów.
19 Postanowienie z dnia 1995-05-05
Z.U. 1995 / / 13; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/13
sygn. T 10/95 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88524 bajtów.
20 Orzeczenie z dnia 1995-05-16
w sprawie konstytucyjności artykułów 52 i 53 prawa bankowego - zasady opodatkowania
Z.U. 1995 / / 14; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/14
sygn. K 12/93 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 185827 bajtów.
21 Orzeczenie z dnia 1995-06-14
w sprawie wykładni ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Z.U. 1995 / / 23; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/23
Dz.U. 1995.78.396 z dnia 1995-07-07     ISAP     RCL
sygn. W 19/94 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 120101 bajtów.
22 Orzeczenie z dnia 1995-06-20
Z.U. 1995 / / 15; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/15
sygn. U 1/95 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 143006 bajtów.
23 Uchwała z dnia 1995-06-21
Z.U. 1995 / / 24; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/24
Dz.U. 1995.78.397 z dnia 1995-07-07     ISAP     RCL
sygn. W 16/94 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122008 bajtów.
24 Uchwała z dnia 1995-06-26
w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pięcioletni domicyl na terytorium RP jako warunek biernego prawa wyborczego kandydata na Prezydenta RP
Z.U. 1995 / / 25; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/25
Dz.U. 1995.78.398 z dnia 1995-07-07     ISAP     RCL
sygn. W 7/95 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 109202 bajtów.
25 Orzeczenie z dnia 1995-06-27
w sprawie konstytucyjności bankowego postępowania ugodowego
Z.U. 1995 / / 16; OTK1986-1995/t6/1995/cz1/16
sygn. K 4/94 (DOC) Pobierz 163840 bajtów.     (PDF) Pobierz 216000 bajtów.
26 Postanowienie z dnia 1995-07-10
Z.U. 1995 / / 41; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/41
sygn. K 7/94 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 84034 bajtów.
27 Postanowienie z dnia 1995-08-07
Z.U. 1995 / / 50; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/50
sygn. T 20/95 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 83353 bajtów.
28 Postanowienie z dnia 1995-08-07
Z.U. 1995 / / 51; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/51
sygn. T 22/95 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85380 bajtów.
29 Postanowienie z dnia 1995-08-29
Z.U. 1995 / / 42; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/42
sygn. K 16/95 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 89009 bajtów.
30 Uchwała z dnia 1995-09-05
w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 7 ustawy z dnia 29.29 IV 1985 o Trybunale Konstytucyjnym
Z.U. 1995 / / 43; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/43
Dz.U. 1995.111.539 z dnia 1995-09-28     ISAP     RCL
sygn. W 1/95 (DOC) Pobierz 113152 bajtów.     (PDF) Pobierz 245326 bajtów.
31 Uchwała z dnia 1995-09-06
w sprawie podatków i opłat lokalnych
Z.U. 1995 / / 44; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/44
Dz.U. 1995.114.555 z dnia 1995-10-05     ISAP     RCL
sygn. W 20/94 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 142172 bajtów.
32 Orzeczenie z dnia 1995-09-11
Z.U. 1995 / / 26; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/26
sygn. P 1/95 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 169157 bajtów.
33 Uchwała z dnia 1995-09-20
w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni terminu "bezwzględna większość głosów"
Z.U. 1995 / / 45; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/45
Dz.U. 1995.114.556 z dnia 1995-10-05     ISAP     RCL
sygn. W 18/94 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 146083 bajtów.
34 Orzeczenie z dnia 1995-09-26
w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat
Z.U. 1995 / / 27; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/27
sygn. U 4/95 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 112637 bajtów.
35 Postanowienie z dnia 1995-10-03
Z.U. 1995 / / 48; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/48
sygn. W 4/95 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 85147 bajtów.
36 Orzeczenie z dnia 1995-10-04
Z.U. 1995 / / 28; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/28
sygn. K 8/95 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 125487 bajtów.
37 Orzeczenie z dnia 1995-10-10
Z.U. 1995 / / 29; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/29
sygn. U 8/94 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 170676 bajtów.
38 Orzeczenie z dnia 1995-10-17
Z.U. 1995 / / 30; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/30
sygn. K 10/95 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 175394 bajtów.
39 Orzeczenie z dnia 1995-10-23
w sprawie dodatków mieszkaniowych
Z.U. 1995 / / 31; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/31
sygn. K 4/95 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 255217 bajtów.
40 Orzeczenie z dnia 1995-10-24
w sprawie ustawy budżetowej
Z.U. 1995 / / 32; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/32
sygn. K 14/95 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 163444 bajtów.
41 Postanowienie z dnia 1995-11-14
Z.U. 1995 / / 49; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/49
sygn. W 16/95 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89808 bajtów.
42 Uchwała z dnia 1995-11-14
Z.U. 1995 / / 46; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/46
Dz.U. 1995.141.699 z dnia 1995-12-11     ISAP     RCL
sygn. W 5/95 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 132450 bajtów.
43 Orzeczenie z dnia 1995-11-20
w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur
Z.U. 1995 / / 33; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/33
sygn. K 23/95 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 210819 bajtów.
44 Orzeczenie z dnia 1995-11-21
w sprawie pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne
Z.U. 1995 / / 35; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/34
sygn. K 12/95 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 165230 bajtów.
45 Orzeczenie z dnia 1995-11-22
w sprawie sytuacji prawnej spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji oraz osób, którym przyznano w przepisach ustawy uprawnienia do nieodpłatnego nabycia należących do Skarbu Państwa akcji spółki
Z.U. 1995 / / 35; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/35
sygn. K 19/95 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 331714 bajtów.
46 Orzeczenie z dnia 1995-11-27
Z.U. 1995 / / 36; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/36
sygn. U 5/95 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 159618 bajtów.
47 Orzeczenie z dnia 1995-11-28
w sprawie zmiany ustawy o radiofonii i telewizji
Z.U. 1995 / / 37; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/37
sygn. K 17/95 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 223642 bajtów.
48 Orzeczenie z dnia 1995-12-05
Z.U. 1995 / / 38; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/38
sygn. K 6/95 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 225676 bajtów.
49 Orzeczenie z dnia 1995-12-12
w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Z.U. 1995 / / 39; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/39
sygn. U 6/95 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 159966 bajtów.
50 Uchwała z dnia 1995-12-13
Z.U. 1995 / / 47; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/47
Dz.U. 1996.2.15 z dnia 1996-01-05     ISAP     RCL
sygn. W 6/95 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 245091 bajtów.
51 Orzeczenie z dnia 1995-12-28
w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
Z.U. 1995 / / 40; OTK1986-1995/t6/1995/cz2/40
sygn. K 28/95 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 164896 bajtów.


      Ilość: 51